Title: Geometric Algebra and Plücker Coordinates: Geometry, Outer and Inner Products
Other Titles: Geometrická algebra a Plückerovy souřadnice: Geometrický, vnější a vnitřní součin
Authors: Skala, Václav
Citation: SKALA, V. Geometric Algebra and Plücker Coordinates: Geometry, Outer and Inner Products. In: Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2018. Brno: VUT Brno, 2018. s. 215-224. ISBN 978-80-214-5652-5.
Issue Date: 2018
Publisher: VUT Brno
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35969
ISBN: 978-80-214-5652-5
Keywords: Plückerovy souřadnice;geometrická algebra;projektivní prostor;geometrický součin;dualita.
Keywords in different language: Plücker coordinates;geometric algebra;projective space;homogeneous coordinates;geometric product;duality
Abstract: Nová formulace Pluckerových souřadnic s použitím geometrické algebry a standardní lineárni algebry s projektivní reprezentaci.
Abstract in different language: A new formulation of Plücker coordinates using geometric algebra and standard linear algebra with projective representation.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© VUT Brno
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Skala Geometrická algebra.pdf205,81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD