Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTomáš, Martin
dc.contributor.authorRemiš, Tomáš
dc.contributor.authorGholami, Fatemeh
dc.date.accessioned2019-11-25T11:00:18Z-
dc.date.available2019-11-25T11:00:18Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTOMÁŠ, M., REMIŠ, T., GHOLAMI, F. The determination of effective diffusion coefficient from the electrochemical impedance spectra of composite poly (vinyl alcohol) membranes. Environmental Progress and Sustainable Energy, 2019, roč. 38, č. 5. ISSN 1944-7442.en
dc.identifier.issn1944-7442
dc.identifier.uri2-s2.0-85062367993
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35978
dc.description.abstractČlánek popisuje vliv bobtnání na efektivní difúzní koeficient kompozitních PVA membrán měřený elektrochemickou impedanční spektroskopií. Pro potlačení bobtnání a zvýšení iontové vodivosti byly PVA membrány síťovány kyselinou sulfojantarovou (SSA) a tetraetylorthosilikátem (TEOS). Po naměření impedančních spekter byla data proložena ekvivalentním okruhem na bázi Randlesova obvodu. Tím došlo k určení hodnoty Warburgova elementu, který byl zaznamenán pro membránu v suchém a vlhkém stavu. Výsledky pro kompozitní membrány byly porovnány s výsledky čisté PVA membrány a membrány typu Nafion NR212. Byla zjištěna silná závislost difúzního koeficientu na rozměrech membrány po bobtnání. Kompozit obsahující kyselinu sulfojantarovou vykázal zvýšenou iontovou vodivost. Vzorek ovšem vykázal i silně hydrofilní chování, což limituje možné využití materiálu v aplikacích, jako jsou metanolové palivové články. Za účelem snížení hydrofilního charakteru membrány tak byl vytvořen kompozit PVA SSA TEOS.cs
dc.format6 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherWileyen
dc.relation.ispartofseriesEnvironmental Progress and Sustainable Energyen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Wileyen
dc.subjectpolyvinylalkoholcs
dc.subjectkyselina sulfojantarovács
dc.subjecttetraethylorthosilikátcs
dc.subjectNafioncs
dc.subjectdifúzní koeficientcs
dc.subjectbobtnánícs
dc.titleThe determination of effective diffusion coefficient from the electrochemical impedance spectra of composite poly (vinyl alcohol) membranesen
dc.title.alternativeStanovení efektivního difúzního koeficientu kompozitních PVA membrán z impedančního spektracs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis study presents the effect of swelling on effective diffusion coefficient of the composite poly(vinyl alcohol) (PVA) membranes through electrochemical impedance spectroscopy. The PVA based membranes were cross‐linked by sulfosuccinic acid (SSA) or tetraethylorthosilicate (TEOS) to improve the ionic conductivity and suppress the swelling. The impedance spectra of the synthesized membranes were recorded and then fitted using Randles circuit. The values of the Warburg element were analyzed and the effective diffusion coefficient was calculated for membranes in dry or wet state. Obtained values were compared with those of the Nafion NR 212 and pure PVA. A significant dependency of effective diffusion coefficient on dimension change caused by swelling was measured. In case of SSA cross‐linking, an improvement of ionic conductivity by chemical modification was observed. However, the highly hydrophilic behavior of PVA SSA samples is limiting further utilization of membrane in applications such as methanol fuel cells. To improve the stability of membrane in the wet environment, the composite PVA SSA TEOS membrane was prepared.en
dc.subject.translatedpoly(vinyl alcohol)en
dc.subject.translatedsulfosuccinic aciden
dc.subject.translatedtetraethylorthosilicateen
dc.subject.translatedNafionen
dc.subject.translateddiffusion coefficienten
dc.subject.translatedswellingen
dc.identifier.doi10.1002/ep.13195
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number486024400054
dc.identifier.obd43927215
dc.project.IDLO1402/CENTEM+cs
Appears in Collections:Články / Articles (CT2)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tomas_Environmental_Progress_&_Sustainable_Energy.pdf910,97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD