Title: Calculation of Support Function for Fusion Under Partial Knowledge
Authors: Ajgl, Jiří
Straka, Ondřej
Citation: AJGL, J., STRAKA, O. Calculation of Support Function for Fusion Under Partial Knowledge. In: Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Industrial Cyber Physical Systems. Taipei: IEEE, 2019. s. 224-229. ISBN 978-1-5386-8500-6.
Issue Date: 2019
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85070884702
http://hdl.handle.net/11025/35980
ISBN: 978-1-5386-8500-6
Keywords in different language: Decentralised estimation, fusion under partially known correlations, support function, Covariance Intersection
Abstract: Slučování odhadů je základním kamenen decentralizovaného odhadování. Udržování úplné znalosti vzájemné korelace chyb odhadů je zde považováno za neuskutečnitelné. Proto byla zkoumána fúze při žádné nebo částečné znalosti. Článek zkoumá implicitní vymezení množiny korelací. Poskytuje nástroj pro analýzu horních mezí přípustných matic střední kvadratické chyby (MSE). Jmenovitě vyhodnocuje maximum MSE matic v geometrickém smyslu, přičemž horní meze jsou minimalizovány a je představena nová třída dolních mezí informačních matic.
Abstract in different language: Fusion of estimates is a cornerstone of decentralised estimation. The maintaining of full knowledge of estimation error cross-correlations is deemed intractable there. Hence, fusions under no or partial knowledge have been explored. This paper inspects an implicit constraint of the set of the correlations. It provides a tool for an analysis of upper bounds of admissible mean square error (MSE) matrices. Namely, it evaluates the maximum of the MSE matrices in a geometric sense. In the meantime, the upper bounds are minimised and a new family of lower bounds of information matrices is presented.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
clanek_ICPS19_AS.pdf444,36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD