Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMaršík, František
dc.contributor.authorWeigand, Bernhard
dc.contributor.authorTomáš, Martin
dc.contributor.authorTuček, Ondřej
dc.contributor.authorNovotný, Pavel
dc.date.accessioned2019-11-25T11:00:19Z-
dc.date.available2019-11-25T11:00:19Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMARŠÍK, F., WEIGAND, B., TOMÁŠ, M., TUČEK, O., NOVOTNÝ, P. On the Efficiency of Electrochemical Devices from the Perspective of Endoreversible Thermodynamics. Journal of non-equilirium thermodynamics, 2019, roč. 44, č. 4, s. 425-437. ISSN 0340-0204.en
dc.identifier.issn0340-0204
dc.identifier.uri2-s2.0-85072307474
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35985
dc.description.abstractČlánek se zabývá produkcí entropie generované nerovnovážnými procesy jako důsledkem přenosu hmoty a energie. Endoreverzibilní termodynamika je založena na nereálné představě, že veškerá produkce entropie je vytvářena na hranici systému. V článku je předpokládán otevřený systém v termodynamické nerovnováze. Produkce entropie je vytvářena nerovnovážnými procesy doprovázenými tokem energie. Závěry vytvořené pro expanzivní práci (tepelné stroje) potvrzují závěry endoreverzibilní termodynamiky. Při zobecnění na neexpanzivní přeměnu energie je možné získat nový pohled na princip produkce minima entropie a související podmínku stability v ustáleném stavu. Předložená analýza přeměny energie v uzavřeném cyklu je aplikována na palivový článek (neexpanzivní přeměna energie). Maximální účinnost přeměny energie je dosažena při nulovém produkovaném výkonu. Účinnost palivového článku a tedy i účinnost jakéhokoliv zařízení využívající neexpanzivní přeměnu energie závisí na zátěži; při znalosti zátěže je možné určit maximální možnou účinnost.cs
dc.format13 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherDe Gruyteren
dc.relation.ispartofseriesJournal Of Non-equilibrium Thermodynamicsen
dc.rights© De Gruyteren
dc.subjectexpanzivní prácecs
dc.subjectneexpanzivní prácecs
dc.subjectdynamická rovnováhacs
dc.subjectendoreverzibilní termodynamikacs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectpalivový článekcs
dc.titleOn the Efficiency of Electrochemical Devices from the Perspective of Endoreversible Thermodynamicsen
dc.title.alternativeÚčinnost elektrochemických zařízení z pohledu endoreverzibilní termodynamikycs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe current work presents a concept that deals with the production of entropy generated by nonequilibrium processes in consequence of mass and energy transfer. The often used concept of endoreversible thermodynamics is based on thenon-realistic conjecture that the entire entropy production is realized at the system boundary. In this contribution, anopen system in a thermodynamically non equilibrium state is assumed. Production of entropy is generated due to nonequilibrium processes accompanied by energy conversion. The steady state of the system is maintained by a negative entropy flux. The conclusions for expansion energy conversion, i. e., thermal machines, confirm the general outcomes of the endoreversible thermodynamics. However, the presented conclusions related to non-expansion energy conversion offer a new perspective on the principle of minimum entropy production and the corresponding stability conditions at steady state. The analysis of the energy conversion in closed cycles is presented for fuel cells, i. e., nonexpansion energy conversion. The efficiency of the energy conversion is maximal at zero power output. Moreover, the efficiency of the fuel cells, and consequently the efficiency of all non-expansion energy conversion processes, depends on the load and then the maximal possible efficiency can be determined.en
dc.subject.translatedexpansion worken
dc.subject.translatednon-expansion worken
dc.subject.translateddynamic equilibriumen
dc.subject.translatedendoreversible thermodynamicsen
dc.subject.translatedefficiencyen
dc.subject.translatedfuel cellsen
dc.identifier.doi10.1515/jnet-2018-0076
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number489289200008
dc.identifier.obd43927369
dc.project.IDLO1402/CENTEM+cs
Appears in Collections:Články / Articles (CT2)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Marsik_Thermodyn._článek.pdf400,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD