Title: Finite Element Analysis of a Lightweight Milling Cutter for Metal Additive Manufacturing
Other Titles: Pevnostní analýza odlehčené frézovací hlavy navržené pro 3D tisk z kovu
Authors: Hanzl, Pavel
Zetek, Miroslav
Rulc, Vojtěch
Purš, Hynek
Zetková, Ivana
Citation: HANZL, P., ZETEK, M., RULC, V., PURŠ, H., ZETKOVÁ, I. Finite Element Analysis of a Lightweight Milling Cutter for Metal Additive Manufacturing. Manufacturing Technology, 2019, ro�. 19, �. 5, s. 753-758. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077165777
http://hdl.handle.net/11025/36311
ISSN: 1213-2489
Keywords: Frézovací nástroj;Topologická optimalizace;Přímé tavení laserového slinování;Výroba kovových aditiv
Keywords in different language: Milling Tool;Topological Optimization;Direct Melting Laser Sintering;Metal Additive Manufacturing
Abstract: Předešlá práce se zabývala vhodným způsobem včlenění lattice struktury do těla frézy. Jako nejvýhodnějším řešením bylo vyhodnoceno rozložení lattice struktury do clusterů. Aby bylo docíleno plynulého napojení vzpěr mezi clustery, bylo nutné pozměnit hlavní rozměry základní stavební buňky BCC topologie. Tématem tohoto článku je vytvoření MKP modelu za účelem predikce napěťových stavů a posunutí v těle odlehčené frézy. Statické analýzy potvrzují, že koncept odlehčené frézy splňuje požadavky na pevnost, i když její tuhost nedosahuje hodnot plného ekvivalentu. Dle analýz by mohla být lokální tuhost zlepšena variabilním průměrem vzpěr struktury nebo použitím jiného typu struktury v kritických oblastech, zejména v oblasti spojení lattice struktury a obálkou frézy. Pro analýzy a vytvoření modelu byl použit software HyperWorks s OptiStructem.
Abstract in different language: Previous work has proposed a process for implementing a lattice structure into a milling cutter body based on clustering in the milling cutter with modified main dimensions of a BCC cubic lattice structure cell. A finite element analysis model has been created to predict the strain and deformation in the struts of the lattice. The prediction made according to static loads demonstrates that the concept of a lightweight cutter meets the strength requirements, though its stiffness does not reach the fully-filled version. The methodologies for creating the FE model are described in this paper. HyperWorks with OptiStruct were used for these analyses. Local stiffness could be improved by varying the strut diameter or using a different type of basic cell for the lattice structure in problematic locations, especially in the area of the connection between the shell of the cutter and the lattice structures
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_2019_5_AE_FEM.pdf6,21 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD