Title: Specially designed lattice structure for milling cutter supported by FEA
Other Titles: Speciálně navržená lattice struktura pro účely frézy podpořená MKP analýzou
Authors: Hanzl, Pavel
Zetková, Ivana
Zetek, Miroslav
Citation: HANZL, P., ZETKOVÁ, I., ZETEK, M. Specially designed lattice structure for milling cutter supported by FEA. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 4, s. 579-582. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077143142
http://hdl.handle.net/11025/36415
ISSN: 1213-2489
Keywords: Frézovací nástroj, Topologická Optimalizace, Direct Melting Laser Sintering, 3D tisk z kovu
Keywords in different language: Milling Tool, Topological Optimization, Direct Melting Laser Sintering, Metal Additive Manufacturing
Abstract: Lattice struktury jsou jednou z metod jak odlehčit komponentu, pokud mají být respektované pevnostní požadavky dílu. Tyto struktury jsou založeny na kubické buňce. Proto nemohou být jednoduše včleněny do rotačních dílů, který by měly být odlehčeny. Této problematice je věnována část článku a nabízí možné řešení jak adaptovat tyto struktury pro účely frézovacího nástroje. Navržené úpravy geometrie vybrané lattice struktury umožňuje plynulý tok napětí generovaný během obráběcího procesu frézou do celého tělesa frézy. Dále, byl brán zřetel během návrhu frézy i na vyrobitelnost metodou 3D tisku z kovu a funkčnost návrhu byl ověřen pevnostní MKP analýzou. Výsledky jsou porovnány s plnou frézou. Hodnoty ze statických analýz naznačují, že odlehčená fréza může být konkurenceschopné řešení.
Abstract in different language: Lattice structures are one way to reduce the weight of a component while respecting its strength requirements. These structures are based on cubic cells, therefore, they are not fully applicable to rotating parts which should be lightweight. This article particularly addresses this issue. A solution is sought for how to adapt lattice structures for a milling cutter. The final redesign of the topology allows a continuous flow of generated stress into the whole body of the cutter. Further, the solid part of the milling cutter is modified for Metal Additive Manufacturing (MAM) and the functionality of the optimised cutter is verified by Finite Element Analysis (FEA). The results of the analysis are compared with a conventional cutter with the same outer shell. The findings from the static analysis indicate that the milling cutter can be considered to be competitive.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hanzl.pdf462,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD