Title: Parameterized subsystems of HVAC piping system
Other Titles: Parametrizované subsystémy potrubí vzduchotechniky
Authors: Kalina, Tomáš
Kemka, Vladislav
Chval, Zdeněk
Citation: KALINA, T., KEMKA, V., CHVAL, Z. Parameterized subsystems of HVAC piping system. In: Proceedings of the 30th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation". Vídeň: DAAAM International Vienna, 2019. s. 615-621. ISBN 978-3-902734-22-8 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077882036
http://hdl.handle.net/11025/36420
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: parametrizovaný 3D model;HVAC;potrubní systém;optimalizace
Keywords in different language: parameterized 3D model;HVAC;piping system;optimization
Abstract: Cílem tohoto článku je představení navržených parametrizovaných subsystémů potrubí vzduchotechniky - HVAC (heating, ventilation, air conditioning). Byly vytvořeny parametrizované 3D modely subsystémů potrubí a podpor potrubí. Pomocí řídicích parametrů lze ovládat nejen velikost potrubí a podpor, ale pomocí logických parametrů (0/1) a podmínek lze měnit typ subsystému, nebo zobrazovat a skrývat jednotlivé díly subsystému. Toto spektrum parametrických modelů umožňuje rychlé a efektivní konstruování potrubí vzduchotechniky.
Abstract in different language: The goal of this paper is to introduce the proposed parameterized sub-systems of HVAC piping system (HVAC = heating, ventilation, air conditioning). Parameterized 3D models of piping sub-systems and supports of piping system were created. Using control parameters we can control not only the size of pipes and supports, but with logical parameters (0/1) and conditions, we can change the sub-system type, or show and hide individual parts of the sub-system. This spectrum of parameterized models enables quick and efficient design of HVAC piping system.
Rights: © DAAAM
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD