Title: Influence of strut diameter and building direction on strength of lattice structure
Other Titles: Výhody nového přístupu v navrhování frézovací hlavy s využitím 3D tisku z kovu
Authors: Hanzl, Pavel
Zetková, Ivana
Cajthamlová, Šárka
Citation: HANZL, P., ZETKOVÁ, I., CAJTHAMLOVÁ, Š. Influence of strut diameter and building direction on strength of lattice structure. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 6, s. 947-951. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2019
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077809721
http://hdl.handle.net/11025/36425
ISSN: 1213-2489
Keywords: Lattice struktury;Topologická Optimalizace;Direct Melting Laser Sintering;Metal Additive Manufacturing
Keywords in different language: Lattice Structures;Topological optimization;Direct Melting Laser Sintering;Metal Additive Manufacturing
Abstract: 3D tisk z kovu poskytuje efektivní způsob jak vyrobit kovové styčníkové mikrostruktury. Tento relativně nový přístup výroby je založený na principu tavení kovové prášku laserovým paprskem. Mimo výhody této výrobní technologie jsou zde ale i slabé stránky. Jedna z nevýhod této technologie je geometrická přesnost. S vědomím této skutečnosti, byly sledovány odchylky v geometrii mezi vytištěnými válcovitými styčníky a jejich modelovou předlohou. Styčníky měly různé průměry a byly tištěny pod různými sklony. Jejich efektivní tuhost byla měřena a ověřována tahovými zkouškami. Výsledky poukázaly na vyšší pevnost nakloněných styčníků, než měly jejich svisle vyrobené ekvivalenty.
Abstract in different language: Metal additive manufacturing provides an efficient way of processing metallic cellular structures. This relatively novel way of production is based on a powder bed which is melted using a powerful laser. Despite the advantages of this production technology, differences in geometry are observed between the CAD model and the manufactured structures. With this in mind, a series of thin struts were made and their geometry analysed using optical-scanning microscopy. Various building directions and strut diameters are studied. The effective stiffness of struts are measured and verified by tensile tests. The results point to higher strength of inclined struts than perpendicular specimens.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_2019_Pavel_Hanzl_samostatne.pdf4,07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD