Title: Co víme o šíření expertního vědění v mezinárodní politice? Případ vědění o lidské bezpečnosti a epistémická infrastruktura jako nový objekt mezinárodní politiky
Other Titles: What do we know about the Diffusion of the Expert Knowledge in International Politics? The Case of the Knowledge about Human Security and the Epistemic Infrastructure as the New Object of International Politics
Authors: Cabadová Waisová, Šárka
Citation: CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Co víme o šíření expertního vědění v mezinárodní politice? Případ vědění o lidské bezpečnosti a epistémická infrastruktura jako nový objekt mezinárodní politiky. Časopis Politické vedy, 2019, roč. 22, č. 3, s. 8-46. ISSN 1335-2741.
Issue Date: 2019
Publisher: Bellianum-Matej Bel Univ Press
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36481
ISSN: 1335-2741
Keywords: vědění v mezinárodní politice;šíření vědění;lidská bezpečnost;epistémická infrastruktura
Keywords in different language: knowledge in international politics;knowledge diffusion;human security;epistemic infrastructure
Abstract: Hlavním cílem tohoto textu je rozvinout výzkum a úvahy o expertním vědění a jeho šíření v mezinárodní politice, a to dvěma směry: nejprve předložím mezinárodní politice, a to dvěma směry: nejprve předložím empirický materiál sledující proces šíření konkrétního vědění a poté budu empirický materiál sledující proces šíření konkrétního vědění a poté budu analyzovat struktury, aktéry, cesty, nástroje, relační vztahy a aktivity, které umožnily rozšíření tohoto vědění v prostoru a čase konkrétním sociálním systému tak, že se toto vědění stalo komponentem a tématem mezinárodní systému tak, že se toto vědění stalo komponentem a tématem mezinárodní systému.
Abstract in different language: The current analysis concentrate on how expert knowledge is diffused in international politics. To find an answer the case study on expert knowledge about human security is offered. The text traces the development and the diffusion of the expert knowledge on human security, trace the agents working on the diffusion process and analyzes the structure and relations in the social system where human security was diffused. I conclude that the expert knowledge on human security led to the emergence of an assemblage – here called epistemic infrastructure – which includes actors, institutions, relational links and practices. The epistemic infrastructure is the links between ideas, their authors, those who diffuse the ideas and the particular social systems where the ideas are diffused. The epistemic infrastructure has the capacity to influence who will gain the knowledge and how the knowledge will be managed, and to structure the international politics and national agendas.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Bellianum-Matej Bel Univ Press
Appears in Collections:Články / Articles (KAP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
WAISOVA.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD