Title: Completing and refining of the material library for forming simulations
Other Titles: Doplňování a zpřesňování knihoven materiálů pro simulace tváření kovů
Authors: Zahálka, Martin
Ráž, Karel
Citation: ZAHÁLKA, M., RÁŽ, K. Completing and refining of the material library for forming simulations. In: Proceedings of the 30th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation". Vídeň: DAAAM International Vienna, 2019. s. 384-389. ISBN 978-3-902734-22-8 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077903129
http://hdl.handle.net/11025/36509
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: Mosaz;Materiálová knihovna;Tváření kovů;Deform
Keywords in different language: Brass;Material library;CuZn30;Metal forming;Deform
Abstract: Pro simulace tváření kovů je na rti používán sw deform, který umožňuje nejen simulovat tváření kovů, ale i tepelné zpracování nebo obrábění. Materiálové knihovny jsou nedílnou součástí softwaru, avšak není možné, aby obsahovaly všechny dostupné materiály. Hlavní specializací uvedeného sw je zpracování ocelí a tomu odpovídají i materiálová data knihoven. Neželezné kovy jsou v knihovnách obsaženy též, ovšem pouze v omezené míře. Pokud je požadavek na simulace jiných materiálů, je nutné materiálová data do knihoven doplnit. V některých případech je vhodné upravovat a zpřesňovat i existující data, podle aktuálních parametrů konkrétního výrobce materiálu, případně konkrétní tavby. Příspěvek se zabývá, jak problémem doplňování materiálových dat, tak jejich ověřením v praxi
Abstract in different language: The paper deals with the software DEFORM, which is used for forming simulations at the Regional Technological Institute in University of West Bohemia in Pilsen, and with the issue of acquisition and validation of material data. Material library is an essential part of a software, but sometimes it is necessary to add individual material into the library or edit existing materials to improve their description. The article describes the real material tests and individual parameters that should be considered during material description. Further is shown data conversion for virtual simulations in DEFORM software. At the end, the verification of material description is shown. It is done by the comparing of results given by virtual simulation and by the real forming process. The whole procedure of new material description is shown on the brass CuZn30. Material description is deeply described in this paper.
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DAAM Zahálka Ráž.pdf996,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD