Title: Temperature monitoring during forging process
Other Titles: Monitorování tepelného zatížení během kovacího procesu
Authors: Chval, Zdeněk
Ráž, Karel
Čechura, Milan
Citation: CHVAL, Z., RÁŽ, K., ČECHURA, M. Temperature monitoring during forging process. In: Proceedings of the 30th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation". Vídeň: DAAAM International Vienna, 2019. s. 359-363. ISBN 978-3-902734-22-8 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077901511
http://hdl.handle.net/11025/36647
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: tvářecí stroje;kovací lis;tváření za tepla;tepelné ovlivnění
Keywords in different language: forming machines;forging press;hot forging;temperature influence
Abstract: Tento článek se zabývá měřením tepelného chování mechanického kovacího lisu. Proces kování způsobuje tepelné změny ve stavu stroje, protože teplota výkovku během kování za tepla dosahuje rozmezí 1100 - 1200 °C. Přenos tepla způsobuje tepelné deformace jednotlivých částí stroje a může změnit vůle ve vedení. Tím se snižuje se přesnost lisování. Požadavky na přesnost jsou dnes v popředí zájmu, a proto je nutné se problémem s tepelnými deformacemi zabývat
Abstract in different language: This article deals with the measurement of the thermal behaviour of the mechanical forging press. The forging process is causing thermal changes. The temperature of the forged part can reach 1100 – 1200 °C during the hot forging. Heat transfer is causing thermal deformations of individual parts and it can change clearance in the guidance. It is decreasing the accuracy of press. Demands on the accuracy are nowadays more significant and therefore is necessary to solve problem with thermal deformations.
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DAAAM Chval Ráž Čechura.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD