Title: Web-Based Speech Synthesis Editor
Other Titles: Webový editor pro syntézu řeči
Authors: Grůber, Martin
Vít, Jakub
Matoušek, Jindřich
Citation: GRŮBER, M., VÍT, J., MATOUŠEK, J. Web-Based Speech Synthesis Editor. In: Proceedings of the 20th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2019). Red Hook, NY: Curran Associates, Inc., 2019. s. 3683-3684. ISBN 978-1-5108-9683-3 , ISSN 2308-457X.
Issue Date: 2019
Publisher: Curran Associates, Inc.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85074717122
http://hdl.handle.net/11025/36653
ISBN: 978-1-5108-9683-3
ISSN: 2308-457X
Keywords: syntéza řeči, úpravy syntetizované řeči, editor syntetizované řeči
Keywords in different language: speech synthesis, speech modification, speech editor
Abstract: Článek prezentuje webovou aplikaci jako GUI pro systém TTS, která obsahuje také editor pro syntetizovanou řeč. Aplikace umožňuje syntetizovat řeč z libovolného obecného textu s využitím všech dostupných metod syntézy řeči a také upravit výstup systému TTS a to jak ovlivněním vlastního procesu syntézy řeči tak následnými úpravami signálu syntetické řeči. Mezi takové úpravy může patřit například prodloužení či zkracování některých úseků řeči, změna základní hlasivkové frekvence nebo změna hlasitosti.
This paper presents a web-based GUI frontend for a backend TTS system, including an editor of the synthesized speech. The tool allows synthesizing speech from general texts using all available synthesis methods with both modifications within the speech synthesis process and subsequent modifications of the synthesized speech targeting for instance speech prolongation, shortening, pitch or volume increasing or decreasing, etc.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Curran Associates, Inc.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
8013_gruber_vit_matousek.pdf201,34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD