Title: Framework for conducting tasks requiring human assessment
Other Titles: Framework pro provádění úkolů vyžadujících zapojení člověka
Authors: Grůber, Martin
Chýlek, Adam
Matoušek, Jindřich
Citation: GRŮBER, M., CHÝLEK, A., MATOUŠEK, J. Framework for conducting tasks requiring human assessment. In: Proceedings of the 20th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2019). Red Hook, NY: Curran Associates, Inc., 2019. s. 4626-4627. ISBN 978-1-5108-9683-3 , ISSN 2308-457X.
Issue Date: 2019
Publisher: Curran Associates, Inc.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85074722239
http://hdl.handle.net/11025/36667
ISBN: 978-1-5108-9683-3
ISSN: 2308-457X
Keywords: poslechový test, syntéza řeči, Mechanical Turk
Keywords in different language: listening test, speech synthesis, Mechanical Turk
Abstract: Článek popisuje webový framework, který zlepšuje a zjednodušuje návrh a publikování úkolů, které vyžadují zapojení člověka. Takovými úkoly jsou například ohodnocení kvality řeči, přepis textu, kategorizace obrázků nebo anotace. Hlavním cílem jsou však úkoly ve formě poslechových testů pro hodnocení kvality syntetizované řeči. Framework je velmi flexibilní a umožňuje vytvoření a publikování různých typů úkolů. Účastníci pracují na úkolech přes webové GUI a jejich odpovědi jsou zaznamenány v databázi. Framework je možno integrovat jako externí úkol do platformy Amazon Mechanical Turk, ale funguje i nezávisle jako samostatná platforma.
This paper presents a web-based framework that improves and simplifies the design and the deployment of tasks that require human input. These tasks may include speech, text or image transcription, annotation and evaluation. The focus is on listening tests for the purpose of a speech synthesis quality assessment. The framework is quite flexible, i.e. many different types of tasks can be prepared and presented to participants. The participants can then work on the tasks via a user-friendly GUI and their responses are recorded in a database. The framework is ready to be integrated as an external task for Amazon Mechanical Turk but it can also be used as a stand-alone platform.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Curran Associates, Inc.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
8009_gruber_chylek_matousek.pdf240,2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD