Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKochová, Petra
dc.contributor.authorHympánová, Lucie
dc.contributor.authorRynkevic, Rita
dc.contributor.authorCimrman, Robert
dc.contributor.authorTonar, Zbyněk
dc.contributor.authorDeprest, Jan
dc.contributor.authorKališ, Vladimír
dc.date.accessioned2020-03-16T11:00:24Z-
dc.date.available2020-03-16T11:00:24Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKOCHOVÁ, P., HYMPÁNOVÁ, L., RYNKEVIC, R., CIMRMAN, R., TONAR, Z., DEPREST, J., KALIŠ, V. The histological microstructure and in vitro mechanical properties of pregnant and postmenopausal ewe perineal body. Menopause-the journal of the North America menopause society, 2019, roč. 26, č. 11, s. 1289-1301. ISSN 1072-3714.en
dc.identifier.issn1072-3714
dc.identifier.uri2-s2.0-85072100817
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36677
dc.description.abstractTéma: Mechanické vlastnosti a mikrostruktura perinea jsou důležité pro vylepšení počítačových modelů orgánů pánevního dna. Stanovili jsme mechanické parametry a objemové podíly perinea ovcí. Metody: 39 vzorků odebraných ze 13 těhotných ovcí (plemeno swifter) po porodu sekcí (věk 2 roky, váha 61.2 ± 6.2 kg (střední hodnota ± standardní odchylka)) a 24 vzorků odebraných z 8 postmenopauzálních ovcí (plemeno swifter) 150 dní po ovariektomii (věk 7 let, váha 58,6 ± 4,6 kg) bylo zatíženo jednoosým tahem za účelem stanovení Youngovo modulů pružnosti v oblasti malých (E0) a velkých (E1) deformací, mezního napětí a mezní deformace. Sousedních 63 vzorků bylo histologicky zpracováno za účelem stanovení objemových podílů hladkých a příčně pruhovaných svalů, tukové tkáně, elastinu a kolagenu typu I použitím stereologické bodové testovací mřížky. Porovnali jsme strukturní a mechanické rozdíly podél perinea a mezi skupinami těhotných a postmenopauzalních ovcí. Výsledky: Perineum těhotných/postmenopauzálních ovcí bylo tvořeno: hladkými svaly (12/14%; medián), příčně pruhovanými svaly (12/16%), kolagenem (10/23%), elastinem (8/7%) a tukovými buňkami (6/6%). E0 byl 37/11 kPa (medián), E1 byl 0.97/1.04 MPa, mezní napětí bylo 0.55/0.59 MPa a mezní deformace byla 0.90/0.87 pro skupinu těhotných/postmenopauzálních ovcí. Perineum vykazovalo mechanickou i strukturní stabilitu v podélném směru. Těhotné ovce měly větší množství příčně pruhovaného svalstva, vyšší E0 a menší množství kolagenu v porovnání s postmenopauzálními ovcemi. Výsledky: Data mohou být použita jako vstupy pro modely simulující vaginální porod, propad pánevního dna nebo dysfukci pánevního dna.cs
dc.format12 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherLippincott Williams & Wilkinsen
dc.relation.ispartofseriesMenopause-the Journal Of The North American Menopause Societyen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Lippincott Williams & Wilkinsen
dc.subjectHistologiecs
dc.subjectPerineumcs
dc.subjectOvcecs
dc.subjectMezní deformacecs
dc.subjectMezní napětícs
dc.subjectObjemový podílcs
dc.subjectYoungův modul pružnostics
dc.titleThe histological microstructure and in vitro mechanical properties of pregnant and postmenopausal ewe perineal bodyen
dc.title.alternativeHistologická struktura a in vitro mechanické vlastnosti perinea těhotných a postmenopauzálních ovcícs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedObjective: The mechanical properties and microstructure of the perineal body are important for the improvement of numerical models of pelvic organs. We determined the mechanical parameters and volume fractions of the ewe perineal body as an animal model. Methods: The 39 specimens of 13 pregnant swifter ewes delivering by cesarean section (aged 2 years, weight 61.2 ± 6.2 kg (mean ± standard deviation)) and 24 specimens of 8 postmenopausal swifter ewes 150 days after surgical ovariectomy (aged 7 years, 58.6 ± 4.6 kg) were loaded uniaxially to determine Young's moduli of elasticity in the small (E0) and large (E1) deformation regions, and ultimate stresses and strains. The 63 adjacent tissue samples were processed histologically to assess volume fractions of smooth and skeletal muscle, adipose cells, elastin, and type I collagen using a stereological point testing grid. We compared the structural and mechanical differences along the ewe perineal body, and between pregnant and postmenopausal groups. Results: The pregnant/postmenopausal perineal body was composed of smooth muscle (12/14%; median), skeletal muscle (12/16%), collagen (10/23%), elastin (8/7%), and adipose cells (6/6%). The E0 was 37/11 kPa (median), E1 was 0.97/1.04 MPa, ultimate stress was 0.55/0.59 MPa, and ultimate strain was 0.90/0.87 for pregnant/postmenopausal perineal body. The perineal body showed a structural and mechanical stability across the sites. The pregnant ewes had a higher amount of skeletal muscle, higher E0, and a less amount of collagen when compared with postmenopausal ewes. Conclusions: The data can be used as input for models simulating vaginal delivery, pelvic floor prolapsed, or dysfunction.en
dc.subject.translatedHistologyen
dc.subject.translatedPerineal bodyen
dc.subject.translatedSheepen
dc.subject.translatedUltimate strainen
dc.subject.translatedUltimate stressen
dc.subject.translatedVolume fractionen
dc.subject.translatedYoung’s modulus of elasticityen
dc.identifier.doi10.1097/GME.0000000000001395
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number509483500011
dc.identifier.obd43928150
dc.project.IDEF17_048/0007280/Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslucs
dc.project.IDLO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnostcs
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KME)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MENO-D-19-00160 to authors.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD