Biomechanické modely lidského těla / Biomechanical models of human body

Kolekce


Recent Submissions

Cimrman, Robert , Vackář, Jiří , Novák, Matyáš
Optimization of Pseudopotentials for Electronic Structure Calculations

Cimrman, Robert , Vackář, Jiří , Novák, Matyáš
A software for generating and optimizing pseudopotentials