Title: Nábor dárců krvetvorných buněk do Českého národního registru dárců dřeně v letech 2013 - 2017 (demografická data)
Other Titles: Recruitment of hematopoietic stem cell donors to the Czech National Marrow Donors Registry in 2013 - 2017 (demographic data)
Authors: Navrátilová, Jana
Jindra, Pavel
Houdová, Lucie
Citation: NAVRÁTILOVÁ, J., JINDRA, P., HOUDOVÁ, L. . Nábor dárců krvetvorných buněk do Českého národního registru dárců dřeně v letech 2013 - 2017 (demografická data). Transfuze a hematologie dnes, 2019, roč. 25, č. 3, s. 252-257. ISSN 1213-5763.
Issue Date: 2019
Publisher: MeDitorial
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36720
ISSN: 1213-5763
Keywords: Český národní registr dárců dřeně;nábor dárců;kvantitativní analýza;kvalitativní analýza
Keywords in different language: Czech National Marrow Donors Registry;donors recruitment;quantitative analysis;qualitative analysis
Abstract: Cílem práce je zhodnocení kvantitativních i kvalitativních parametrů náboru ČNRDD v letech 2013–2017 a analýza, jak dalece ovlivňují dále činnost registru restriktivní kritéria a celková strategie náboru.
The aim of the paper is to evaluate the quantitative and qualitative parameters of the CNMDR recruitment in 2013–2017 and to analyze how far the restrictive criteria and the overall recruitment strategy influence the activity of the registry.
Rights: Plný text není přístupný.
© MeDitorial
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Navatilova_NaborDarcuKrvetvornychBunek_2019.pdf3,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD