Title: Towards semantic model-to-model mapping of cross-domain component interfaces for interoperability of vehicle applications: An approach towards synergy exploration
Other Titles: Semantické mapování modelů rozhraní komponent napříč doménami s cílem interoperability automobilových aplikací
Authors: De, Sangita
Niklas, Michael
Rooney, Brian
Mottok, Juergen
Brada, Přemysl
Citation: DE, S., NIKLAS, M., ROONEY, B., MOTTOK, J., BRADA, P. Towards semantic model-to-model mapping of cross-domain component interfaces for interoperability of vehicle applications: An approach towards synergy exploration. In: Joint Proceedings of the Workshop on Model-Driven Engineering for the Internet of Things (MDE4IoT) & of the Workshop on Interplay of Model-Driven and Component-Based Software Engineering (ModComp). Mnichov: [s. n.], 2019. s. 57-64. ISSN: 1613-0073.
Issue Date: 2019
Publisher: CEUR Workshop Proceedings
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85072768010
http://hdl.handle.net/11025/36732
ISSN: 1613-0073
Keywords: aplikace;komponennty;doména;aplikační rámec;rozhraní;mapování;meta-model;sémantická synergie;syntaxe
Keywords in different language: application;component;domain;framework;interface;mapping;metamodel;semantic Synergy;syntax
Abstract: One key element in cross-domain automotive enterprise collaboration is the mutual agreement between interfaces of software components. In this context, model-to-model mappings of software component models of heterogeneous frameworks for automotive services and to explore the synergies in their interface semantics have become an essential factor in improving the interoperability among the automotive and other cross-domain enterprises. However, one of the challenges in achieving cross-domain component interface model-to-model mappings at an application level lies in detecting the interface semantics and the semantic relations that are conveyed in different component models in different frameworks. This paper addresses this challenge using a Model Driven Architecture (MDA) based analytical approach to explore interface semantic synergies in the cross-domain component meta-models that are used for automotive services. The approach applies manual semantic checking measurements at an application interface level to understand the meanings and relations between the different meta-model entities of crossdomain framework software components. We demonstrate our approach using component meta-models from cross-domain enterprises, that are used for the automotive application domain.
Důležitým prvkem spolupráce mezi automobilovými výrobci je vzájemný soulad rozhraní jejich softwarových komponent. V tomto smyslu je podstatné vzájemné mapování komponentových modelů různých doménově specifických aplikačních rámců a hledání synergií významu jejich rozhraní. Jednou z výzev v této oblasti je dosažení jednoznačnosti tohoto mapování na implementační úrovni je otázka, jak rozpoznat sémantiku (význam) prvků rozhraní a jejich vazeb, které jsou popisovány v jednotlivých aplikačních rámcích různým způsobem. Tento příspěvek ukazuje, jak je možné tuto výzvu řešit s využitím analytického přístupu založeného na principech MDA (architektur řízených modelem). Aplikační rozhraní jsou zde ručně analyzována s ohledem na sémantiku jednotlivých meta-modelů příslušných aplikačních rámců. V příspěvku ukazujeme, jak je tento přístup možné využít na příkladech modelů z různých doménově specifických rámců používaných v automobilovém průmyslu.
Rights: © CEUR Workshop Proceedings
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2019-de--towards-mapping--models.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD