Title: Range-Restricted Surface Interpolation Using Rational Bi-Cubic Spline Functions With 12 Parameters
Other Titles: Interpolace rozsahově omezená s použitím racionálních bi-kubických funkcí s 12 parametry
Authors: Karim, Samsul, A.A.
Saaban, Azizan
Skala, Václav
Citation: KARIM, S. A. ., SAABAN, A. ., SKALA, V. . Range-Restricted Surface Interpolation Using Rational Bi-Cubic Spline Functions With 12 Parameters. IEEE Access, 2019, roč. 2019, č. 7, s. 104992-105007. ISSN 2169-3536.
Issue Date: 2019
Publisher: IEEE
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36740
ISSN: 2169-3536
Keywords: respektování tvaru;interpolace;racionální bi-kubický spline;lokální řídící body
Keywords in different language: shape preserving;interpolation;rational bi-cubic spline;local control,
Abstract: This paper describes restricted data interpolation using 12 parameters for bi-cubic surfaces. The proposed scheme is tested with various types of data test, including some well-known functions. From the numerical results, we found that the proposed scheme is easy to use, locally control via free parameters, and require less computation compared with some existing schemes
Příspěvek popisuje interpolaci dat s respektováním daných omezeních s použitím 12 parametrů pro bi-kubické plochy. Navrhované schéma bylo testováno s různými typy datových testů, včetně některých dobře známých funkcí. Z číselných výsledků bylo zjištěno, že navrhované schéma je snadno použitelné, lokálně řízené pomocí volných parametrů a vyžaduje méně výpočtu ve srovnání s některými stávajícími metodami.
Rights: © IEEE
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2019-Skala-Samsul-IEEE-Aceess.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD