Title: Legitimní očekávání jako součást FET standardu: quo vadis, legitimní očekávání ve světle případů JSW Solar v. Česká republika a Norvenergia v. Španělsko?
Other Titles: Legitimate Expectations as part of the FET standard: qou vadis legitimate expectations in the light of the JSW Solar v. Czech Republic and Norvenergia v. Spain cases?
Authors: Mach, Tomáš
Citation: MACH, T. . Legitimní očekávání jako součást FET standardu: quo vadis, legitimní očekávání ve světle případů JSW Solar v. Česká republika a Norvenergia v. Španělsko?. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2019, roč. 65, č. 2, s. 71-89. ISSN 0323-0619.
Issue Date: 2019
Publisher: Univerzita Karlova, Pravnická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36747
ISSN: 0323-0619
Keywords: právo;mezinárodní právo;ochrana investic;rozhodčí řízení;legitimní očekávání;spravedlivé zacházení;JSW Solar v. Česká republika;Norvenergia v. Španělsko
Keywords in different language: law;international law;investment protection;arbitration;legitimate expectations;fair and equitable treatment;JSW Solar v. Czech Republic;Norvenergia v. Spain
Abstract: Článek se zabývá standardem spravedlivého zacházení zejména jeho podkategorií legitimních očekávání a testuje aplikaci těchto institutů v arbitrážních rozhodnutí JSW Solar v. Česká republika a Norvenergia v. Španělsko.
The piece discusses the fair and equitable treatment and its substandard of legitimate expectations as applied in the cases of JSW Solar v. Czech Republic and Norvenergia v. Spain.
Rights: © Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KMP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mach - Legitimní očekávání - AUCI_2_2019.pdf355,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD