Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNovák, Martin
dc.contributor.authorMatas, Richard
dc.contributor.authorSedláček, Jan
dc.date.accessioned2020-03-23T11:00:27Z-
dc.date.available2020-03-23T11:00:27Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNOVÁK, M., MATAS, R., SEDLÁČEK, J. Numerical simulations of droplet evaporation in a SCR system submodel with hot air flow. In: AIP Conference Proceedings 2189. Spojené státy americké: Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení, 2019. ISBN 978-0-7354-1936-0.en
dc.identifier.isbn978-0-7354-1936-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36748
dc.description.abstractPříspěvek se zaměřuje na numerickou simulaci odpařování kapiček kapaliny v proudu horkého vzduchu v submodelu, který je vytvořen v souladu s reálnou aplikací pro systém selektivní katalytické redukce (SCR). Simulace procesů vypařování kapiček v systému SCR jsou složité, proto bylo nutné vytvořit submodel pro ověření stability modelu odpařování v CFD kódu ANSYS Fluent. Vypařování je proces, ke kterému dochází i pod bodem varu, ale jakmile teplota kapaliny dosáhne tohoto bodu, proces se stává mnohem rychlejším. Simulace se provádějí s AdBlue®, což je kapalina vyrobená z močoviny a vody. Výsledky simulace jsou porovnány s dostupnými experimenty a ukazují, že použitá metoda pro vypařování kapiček je vhodná. Tyto úspěšné výsledky znamenají, že dalším krokem je aplikace tohoto modelu na kompletní systém SCRcs
dc.description.abstractThe paper focuses on the numerical simulation of liquid droplet evaporation in a hot air flow in a submodel which is created in conformity with a real life application in a Selective Catalytic Reduction (SCR) system. Simulations of droplet evaporation processes in the SCR system are complex, so it was necessary to create a submodel to verify the stability of the evaporation model in ANSYS Fluent CFD code. Evaporation is a complex process which happens even below the evaporation point, but once the temperature of the liquid reaches this point the process becomes a lot faster. Simulations are made with AdBlue® which is a liquid made of urine and water. The simulation results are compared with available experiments and show that the applied method for droplet evaporation is suitable. These successful results mean that the next step is the application of this model to a complete SCR system.en
dc.format7 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízeníde
dc.relation.ispartofseriesAIP Conference Proceedings 2189en
dc.rights© Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízeníen
dc.subjectNumerická simulacecs
dc.subjectvypařování kapekcs
dc.subjectSCR katalytický systémcs
dc.subjectspalinycs
dc.subjectvýfukový systém.cs
dc.titleNumerical simulations of droplet evaporation in a SCR system submodel with hot air flowen
dc.title.alternativeNumerické simulace vypařování kapekk v submodelu SCR systému s horkým vzduchemcs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedNumerical simulationen
dc.subject.translateddroplet evaporationen
dc.subject.translatedSCR catalytic systemen
dc.subject.translatedflue gasen
dc.subject.translatedexhaust system.en
dc.identifier.doi10.1063/1.5138628
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43929169
dc.project.ID53/Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřinycs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference objects
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
AIP_Novak_Matas_Sedlacek.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD