Title: Glosy 2 : současná HV z pohledu učitele VŠ, SŠ a ZŠ
Other Titles: Glosses 2 : current general music education as seen by university, college and primary school teacher
Authors: Lišková, Štěpánka
Citation: LIŠKOVÁ, Š. Glosy 2 : současná HV z pohledu učitele VŠ, SŠ a ZŠ. Aura musica, 2019, č. 11, s. 10-14. ISSN 1805-4056.
Issue Date: 2019
Publisher: PF UJEP, Katedra hudební výchovy
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36750
ISSN: 1805-4056
Keywords: obor Hudební výchova;Glosy 2;školská reforma;standardy;teorie a praxe
Keywords in different language: music education study programme;Glosses 2;education reform;standards;theory and praxis
Abstract: Autorka z pozice dlouholetého praktikujícího učitele na VŠ, ZŠ a SŠ otevírá širší pohled na oblast všeobecného hudebního školství. Zaměřuje se nejprve na otázky budování prestiže samotného učitele HV i hudebního oboru, hodnotí reformní snahy MŠMT v konfrontaci s Glosami 1 z let 2008 a poukazuje na změny, které se prosazují na FPE ZČU v Plzni v posledních letech.
As an experienced and active teacher at university, secondary and elementary school levels, the author takes a broader look at general music education. Starting with questions of how to raise profile of music education teachers as well as the subject itself, she evaluates the reform efforts of the Ministry of Education, Youth and Sports as compared with Glosses 1 from 2008 and draws attention to changes pursued in the Faculty of Education at the University of West Bohemia in Pilsen in recent years.
Rights: © PF UJEP, Katedra hudební výchovy
Appears in Collections:Články / Articles (KHK)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lišková Glosy 2.docx8,9 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD