Title: Výdaje českých královských měst na stavovské povstání: Sušice 1618-1619
Other Titles: Expenditure of Czech Royal Towns on the Bohemian Revolt: Sušice 1618-1619
Authors: Lhoták, Jan
Citation: LHOTÁK, J. Výdaje českých královských měst na stavovské povstání: Sušice 1618-1619. Bohemiae Occidentalis Historica, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 65-85. ISSN 2336-7547.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/36754
ISSN: 2336-7547
Keywords: Třicetiletá válka;Stavovské povstání;Sušice;Městské hospodářství
Keywords in different language: Thirty Years’ War;Bohemian Revolt;Sušice;Town Economy
Abstract: Příspěvek se na příkladu konkrétního města zabývá otázkou možnosti vyčíslit náklady spojené se stavovským povstáním z let 1618-1620. Nejprve jsou shrnuty základní souvislosti a následně podána analýza na příkladu královského města Sušice, usnadněná dochováním soupisu výdajů na vydržování vojska z let 1618-1619.
This paper uses the example of a specific town to look at ways to calculate the costs related to the Bohemian Revolt of 1618–1620 can be calculated. Basic information is first summarised, and an analysis is then given using the example of the Royal Town of Sušice, facilitated by a preserved list of expenditure on looking after soldiers from 1618–1619.
Rights: Plný text není přístupný.
© Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KHV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD