Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMizin, Konstiantyn
dc.contributor.authorKorostenski, Jiří
dc.date.accessioned2020-03-23T11:00:29Z-
dc.date.available2020-03-23T11:00:29Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMIZIN, K., KOROSTENSKI, J. “Western” Cultural Linguistics and “Post-soviet” Linguoculturology: Causes of Parallel Development. Linguistic Studies, 2019, roč. Neuveden, č. 37, s. 7-13. ISSN 1815-3070.en
dc.identifier.issn1815-3070
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36759
dc.description.abstractThe article discusses main causes of parallel development of “western” Cultural Linguistics and “post-soviet” Linguoculturology. The findings show that these reasons can be quite simple: “English speaking” Cultural Linguistics and “Russian speaking” Linguoculturology as well as a slow emergence of post-soviet science outside its area, despite the global integration of modern science. Besides, different theoretical and methodological traditions, effecting both their theoretical basis and analytical tools, make it difficult for both subjects to be in “close” connection.en
dc.description.abstractČlánek pojednává o hlavních příčinách paralelního vývoje „západní“ kulturní lingvistiky a „postsovětské“ lingvokulturologie. Zjištění ukazují, že tyto příčiny mohou být docela jednoduché: „anglicky mluvící“ kulturní lingvistika a „rusky mluvící“ lingvokulturologie, jakož i pomalá expanze postsovětské vědy mimo její oblast, navzdory globální integraci moderní vědy. Kromě odlišných teoretických a metodologických tradic, které ovlivňují jak jejich teoretický základ, tak analytické nástroje a zatěžují oba subjekty „úzkými“ souvislostmi.cs
dc.format7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVasyl' Stus D?netsk National Universit yru
dc.relation.ispartofseriesLinguistic Studiesen
dc.rights© Vasyl' Stus D?netsk National Universit yen
dc.subjectkulturní lingvistikacs
dc.subjectlingvokulturologiecs
dc.subjectkulturní konceptualizacecs
dc.subjectlingvokulturní konceptcs
dc.subjectteoretická a metodologická „izolace“cs
dc.title“Western” Cultural Linguistics and “Post-soviet” Linguoculturology: Causes of Parallel Developmenten
dc.title.alternativeZápadní kulturní lingvistiky a postsovětská lingvokulturologie: příčiny paralelního vývojecs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedCultural Linguisticsen
dc.subject.translatedLinguoculturologyen
dc.subject.translatedcultural conceptualizationsen
dc.subject.translatedlinguocultural concepten
dc.subject.translatedtheoretical and methodological “isolation”en
dc.identifier.doi10.31558/1815-3070.2019.37.1
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43929269
Appears in Collections:Články / Articles (KGS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Korostenski - Western.pdf406,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD