Title: Environment Detection System for Localization and Mapping Purposes
Other Titles: Systém pro detekci prostředí pro podporu úlohy lokalizace a mapování
Authors: Neduchal, Petr
Bureš, Lukáš
Železný, Miloš
Citation: NEDUCHAL, P., BUREŠ, L., ŽELEZNÝ, M. Environment Detection System for Localization and Mapping Purposes. In: IFAC PapersOnline. Amsterdam: Elsevier, 2019. s. 323-328. ISSN 2405-8963.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85081534402
http://hdl.handle.net/11025/36840
ISSN: 2405-8963
Keywords: Mobilní robot;Integrace sensorů;Simultánní Lokalizace a Mapování;Robotika;Senzory;Kamery;Enkodéry
Keywords in different language: Mobile Robots;Multisensor Integration;Simultaneous Localization And Mapping;Robotics, Sensors;Cameras;Encoders;Embedded systems
Abstract: The goal of this paper is to present a concept and implementation of an Environment Detection System. The system is supposed to collect data from sensors attached to the mobile robot and then enhance the map of the environment by this information. Moreover, the data can be processed to get valuable information about the environment or its change. The open-source implementation of the system is written for Robot Operating System. Thus, the system can handle data from different sensors using a unified way. It is possible by employing the messaging mechanism implemented in the Robot Operating System. Another contribution of this paper are records of our testing runs with a 6WD mobile robot equipped by multiple sensors, which can be used as a dataset for SLAM and Environment Detection System implementations.
Cílem článku je představení konceptu a implementace systému pro detekci prostředí. Systém sbírá data ze sensorů připojených k mobilnímu robotu a následně doplňuje informace ze senzorů do mapy prostředí. Tyto data mohou být zpracovány za účelem získání dalších informací o prostředí nebo jeho změně. Open source implementace je vytvořena pro Robot Operating System. Díky tomu může systém používat různé sensory, ale s daty mnůže zacházet jednotně. To je možné využitím mechanismu zpráv implementovaného v Robot Operating Systemu. Dalším přínosečm článku jsou záznamy testování systému na reálném mobilním robotu osazeného několika sensory. Záznamy mohou být použity jako dataset pro úlohu Simultánní Lokalizace a Mapování.
Rights: © Elsevier
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
IFAC_2019_Neduchal_EnviromentDetectionSystemFor.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD