Title: Analýza užití anglických předložek v pracích studentů oboru Cizí jazyky pro komerční praxi
Other Titles: The Study of the Usage of Prepositions based on the student error analysis in written assignments
Authors: Dejmalová, Lenka
Raisová, Eva
Citation: DEJMALOVÁ, L., RAISOVÁ, E. Analýza užití anglických předložek v pracích studentů oboru Cizí jazyky pro komerční praxi. In: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století. Plzeň: Západočeská univerzita, 2018. s. 114-128. ISBN 978-80-261-0834-4.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36873
ISBN: 978-80-261-0834-4
Keywords: předložky;analýza chyb;Morfosyntax anglického jazyka;Překlad v komerční praxi;Cizí jazyky pro komerční praxi
Keywords in different language: prepositions;error analysis;Morphosyntax of English Language;Translation for Commercial Practice;Foreign Languages for Business
Abstract: Předložky patří mezi část anglické gramatiky, která činí řadě českých studentů i s pokročilou znalostí anglického jazyka problémy. V našem příspěvku představíme výsledky průzkumu mezi studenty bakalářského studijního oboru Cizí jazyky pro komerční praxi v oblasti užívání jednoduchých i víceslovných předložek. Pozornost je věnována studentům prvního a posledního ročníku, jejichž jazykové znalosti jsou dále prohlubovány v rámci kurzů Morfosyntax anglického jazyka a Překlad v komerční praxi.
Even advanced learners of English find prepositions difficult, as a one-to-one translation is not usually possible. One preposition in our mother tongue might have several translations depending on the situation. In our paper we present the results of our survey based the student error analysis in written assignments in two selected courses- English Morhosyntax and Translation for Commercial Practice.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFI)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dejmalova.pdf533,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD