Title: Měření částečných výbojů pomocí digitálního měřicího systému
Authors: Martínek, Petr
Laurenc, Jiří
Citation: Electroscope. 2007, č. 0.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: 47.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/cislo0/r0c9.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36942
ISSN: 1802-4564
Keywords: částečné výboje;elektrická měření;digitální měřící systémy;Power Diagnostik
Keywords in different language: partial discharges;electrical measurements;digital measuring systems;Power Diagnostik
Abstract: Nejmodernější měřicí zařízení používaná v současné praxi pro měření částečných výbojů představují digitální měřicí systémy, které jsou již plně řízeny počítačem. Takovéto „digitální“ detektory částečných výbojů často mívají veškeré ovládací a zobrazovací prvky přístupné pouze prostřednictvím grafického rozhraní počítače. Zásadní rozdíl vůči „klasickým“ analogovým detektorům spočívá v tom, že měřený signál impulzů částečných výbojů získaný na snímací impedanci je po zesílení zesilovačem převeden analogově digitálním převodníkem do digitální podoby a následně softwarově zpracován počítačem. Zaznamenané impulzy částečných výbojů jsou v digitální formě vyhodnoceny a roztříděny podle velikosti jednotlivých impulzů, fáze jejich výskytu ve vztahu k fázi zkušebního napětí a četnosti výskytu jednotlivých impulzů. Tyto tři základní sledované parametry pak lze zobrazit v podobě třírozměrných grafů dávajících tak názorně do souvislosti zmiňovanou velikost, fázi a četnost částečných výbojů. Výhodou převodu měřeného signálu do digitální podoby je fakt, že získaná data jsou uchovávána v binární podobě a jsou tak kdykoliv k dispozici k případnému pokročilejšímu zpracování a vyhodnocení. V následujícím textu bude popsán digitální měřicí systém firmy Power Diagnostik. Zvláštní pozornost bude věnována významu nejdůležitějších volitelných parametrů přímo ovlivňujících činnost detektoru a způsobu jejich vhodného nastavení.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Články / Articles (KEE)
Číslo 0 (2007)
Číslo 0 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c9.pdfPlný text333,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.