Title: On non-repetitive sequences of arithmetic progressions:the cases k∈{4,5,6,7,8}
Other Titles: O nerepetitivních postoupnostech aritmetických progresí: případy k∈{4,5,6,7,8}
Authors: Lužar, Borut
Mockovčiaková, Martina
Ochem, Pascal
Pinlou, Alexandre
Soták, Roman
Citation: LUŽAR, B. ., MOCKOVČIAKOVÁ, M. ., OCHEM, P. ., PINLOU, A. ., SOTÁK, R. . On non-repetitive sequences of arithmetic progressions:the cases k∈{4,5,6,7,8}. Discrete mathematics, 2020, roč. 279, č. May 2020, s. 106-117. ISSN 0166-218X.
Issue Date: 2020
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85074383874
http://hdl.handle.net/11025/36957
ISSN: 0166-218X
Keywords: Nerepetitivní posloupnost;k-Thueova posloupnost;(k+2)-hypotéza
Keywords in different language: Non-repetitive sequence;k-Thue sequence;(k+2)-conjecture
Abstract: A k-Thue sequence is a sequence in which every d-subsequence, for 1⩽d⩽k, is non-repetitive, i.e. it contains no consecutive equal subsequences. In 2002, Grytczuk proposed a conjecture that for any k, k+2 symbols are enough to construct a k-Thue sequence of arbitrary lengths. So far, the conjecture has been confirmed for k∈{1,2,3,5}. Here, we present two different proving techniques, and confirm it for all k, with 2⩽k⩽8.
k-Thueova posloupnost je posloupnost, v které každá d-podposloupnost, pro 1⩽d⩽k, je nerepetitivní. V r. 2002 Grytczuk navrhl hypotézu, že pro všechny k, k+2 symbolů stačí na konstrukci k-Thueové posloupnosti libovolných délek. Hypotéza byla dosud dokázaná pro k∈{1,2,3,5}. V článku prezentujeme dvě různé techniky důkazu, a potvrdíme to pro všechny k, kde 2⩽k⩽8.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
On non-repetitive sequences of arithmetic progressions.pdf364,7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD