Title: Libanon v letech 2005 - 2009
Other Titles: Lebanon in the years 2005 - 2009
Authors: Chemayelová, Nathalie
Advisor: Ramadan, Issam
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3728
Keywords: Libanon;atentát na Rafíka Harírího;cedrová revoluce;červencová válka;druhá libanonská válka;šestá izraelská válka;válka v roce 2006;2005;2006;2009
Keywords in different language: Lebanon;assasination of Rafiq Hariri;cedr revolution;july war;second lebanese war;sixth israeli war;thirty-four day war;war in 2006;2005;2006;2009
Abstract: Bakalářská práce Libanon v letech 2005 - 2009 je zaměřena především na politické dění v tomto období. Práce analyzuje politické dění v Libanonu na základě předešlých historických událostí, které ovlivnily vztahy v tamějším politickém dění. Práce v první části vysvětluje kulturní pozadí problému, pak také popisuje dobu po občanské válce, kde především vysvětluje vztah Libanonu se Sýrií. Období 2005 -2009 je uvedeno atentátem na Rafíka Harírího a Cedrovou revolucí, poté popisuje politickou situaci před válkou v roce 2006. Podstatnou část práce je věnována válce v roce 2006, tj. Červencové válce. Poslední část se zabývá poválečnou politickou situací a volbami v roce 2009.
Abstract in different language: The bachelor thesis Lebanon in the years 2005 - 2009 is focused mainly on the political situation in that time. The thesis analyzes political happening on the base of the previous historical events, which influenced the relationships on the political scene in the time period 2005 to 2009. The first part of the paper explains the cultural background of the problem, further more it explains the period after the civil war, where is the relationship between Syria and Lebanon described. The period 2005 to 2009 is introduced with the assassination of Rafiq Hariri and the Cedar Revolution, than it describes the political situation before the war of 2006. A significant part is dedicated to the war of 2006, also known as the June War. The last part covers the after war political situation and the general elections in 2009.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Libanon v letech 2005 - 2009, Bakalarska prace (2012), KBS, FF, ZCU, Nathalie Chemayelova.pdfPlný text práce823,77 kBAdobe PDFView/Open
Chemayelova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce380,64 kBAdobe PDFView/Open
Chemayelova_oponent.pdfPosudek oponenta práce261,25 kBAdobe PDFView/Open
Chemayelova.pdfPrůběh obhajoby práce145,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.