Název: Vývoj manželství v Egyptě
Další názvy: Development of marriage in Egypt
Autoři: Bečaverová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Sobotková, Veronika
Oponent: Křížek, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3734
Klíčová slova: Egypt;manželství;polygamie;rozvod;opratrovnictví;rodinné právo;osobní status
Klíčová slova v dalším jazyce: Egypt;marriage;polygamy;divorce;guardianship;family law;personal status
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem manželství v Egyptě a zákony, které upravují rodinné právo. Cílem práce je vysvětlit složitou situaci islámského a egyptského manželství.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with a development of marriage in Egypt and describes laws governing family law. The goal of bachelor thesis is to explain a difficult situation of Islamic and Egyptian marriage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_vyvoj_manzelstvi_v_egypte_becaverova_lenka_2012_blizkovychodni_studia.pdfPlný text práce409,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becaverova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becaverova_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becaverova.pdfPrůběh obhajoby práce139,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3734

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.