Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřížek, Daniel
dc.contributor.authorDudková, Tereza
dc.contributor.refereePísařová, Petra
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:36:37Z-
dc.date.available2011-06-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:36:37Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-24
dc.identifier48669
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3738
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá svátky slavenými v Turecku a průběhem jejich oslav v moderní turecké společnosti. Přináší obecný přehled a podrobný popis jednotlivých svátků a analyzuje přístup mladé turecké generace k jednotlivým svátkům na základě terénního výzkumu.cs
dc.format56 s. (71 881 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectTureckocs
dc.subjectsvátkycs
dc.subjectoslavycs
dc.subjecttradice a zvykycs
dc.subjectsekularismuscs
dc.subjectislámcs
dc.titleOslavy svátků v moderní turecké společnostics
dc.title.alternativeCelebrations of holidays in modern Turkish societyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the holidays celebrated in Turkey and its celebrations in modern Turkish society. It brings a general overview and detailed description of holidays and analyses the attitude of Turkish young population to the holidays wich is based on field research.en
dc.subject.translatedTurkeyen
dc.subject.translatedholidaysen
dc.subject.translatedcelebrationsen
dc.subject.translatedtraditions and customsen
dc.subject.translatedsecularismen
dc.subject.translatedislamen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_oslavy_svatku_v_moderni_turecke_spolecnosti_dudkova_tereza_2012_blizkovychodni_studia.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
Dudkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,24 kBAdobe PDFView/Open
Dudkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,13 kBAdobe PDFView/Open
Dudkova.pdfPrůběh obhajoby práce139,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.