Název: Personal status žen v Íránu
Další názvy: Women´s personal status in Iran
Autoři: Herinková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Sobotková, Veronika
Oponent: Tomková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3742
Klíčová slova: Írán;ženy;islámské právo;ší´a
Klíčová slova v dalším jazyce: Iran;women;Islamic law;shi´a
Abstrakt: Práce se zabývá postavením žen v Íránu v období šáha Pahlavího a po islámské revoluci. Vychází z íránského práva, které komparuje s jeho uplatňováním do praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is intent on women´s personal status in Iran during Pahlavi era and after Islamic Revolution. A base of the thesis is iranian law which is compared with real practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce455,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herinkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herinkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herinkova.pdfPrůběh obhajoby práce134,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3742

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.