Název: Magie starověkého Egypta
Další názvy: Magic of ancient Egypt
Autoři: Jarošová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Sobotková, Veronika
Oponent: Šašková, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3744
Klíčová slova: heka;magie;obrana;láska;erotika;medicína
Klíčová slova v dalším jazyce: heka;magic;defence;love;erotica;medicine
Abstrakt: Práce se věnuje magii v různých oblastech života starých Egypťanů. Nejdříve je v práci probírán samotný pojem magie. Poté jsme se zejména zaměřili na využití rituálních pomůcek, použití magie jako obrany před nepřáteli, jako pomoc v oblasti lásky a erotiky a jako uzdravovací prostředek, tzn. použití magie v oblasti medicíny.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work we could meet with magic in various aspects of life of ancient Egyptians.First we described term magic. Then we focused to use of ritual tools, use magic like defense against enemies or like help with love problems. And at the last chapter we saw use of magic in medicine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce724,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarosova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarosova_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarosova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce129,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3744

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.