Title: Budování politického a právního systému v Iráku po operaci Iraqi Freedom
Other Titles: Building of the Political and Legal system in Iraq after Operation Iraqi Freedom
Authors: Jedličková, Klára
Advisor: Kydlíček, Jakub
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3745
Keywords: Irák;poválečná rekonstrukce Iráku;současný Irák;plány rekonstrukce;obnova Iráku;Iraqi Freedom
Keywords in different language: Iraq;post-war reconstruction of Iraq;contemporary Iraq;plans of reconstruction;rebuilding Iraq;Iraqi Freedom
Abstract: Práce je věnována popisu poválečného budování politického a právního systému v Iráku po roce 2003. Popisuje rekonstrukční procesy a problémy, se kterými se rekonstrukční týmy musely vypořádat.
Abstract in different language: The main theme of this work is post-war building of the political and law system in Iraq, after the U.S. led operation Iraqi Freedom.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Jedlickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce222,18 kBAdobe PDFView/Open
Jedlickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce263,01 kBAdobe PDFView/Open
Jedlickova.pdfPrůběh obhajoby práce145,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.