Název: Francouzské katolické zájmy ve Svaté zemi od konce 19. století do roku 1948 a bendiktinské ženské řeholní společenství kláštera Naší Paní z Kalvárie v Jeruzalémě
Další názvy: French catholic interests in Holy land since the end of 19th century till 1948 and Benedictine female community of monastery of Our Lady of Calvary in Jerusalem
Autoři: Kalábová, Alžběta
Vedoucí práce/školitel: Arava-Novotná, Lena
Oponent: Charvát, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3746
Klíčová slova: francouzská katolická církev;kongregace sester benediktinek Notre Dame du Calvaire;Vatikán;Izrael
Klíčová slova v dalším jazyce: french catholic church;congregation of sisters Benedictines Notre Dame du Calvaire;Vatican;Israel
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se chci zabývat problematikou francouzských katolických zájmů ve Svaté zemi od konce 19. století do roku 1948. Tuto závěrečnou práci chci zaměřit na řeholní společenství sester benediktinek kláštera Naší Paní z Kalvárie, sídlící na Olivové hoře v Jeruzalémě, které se stalo jedním z reprezentantů těchto zájmů. Popisem historie tohoto kláštera a jeho činnosti chci poukázat na důležité období v dějinách katolické církve ve Svaté zemi. Toto období je úzce spjato s Francií a její rolí novodobého křižáka na poli katolických snah na Blízkém východě. Pro lepší rámcové pochopení práce uvádím přičiny a stav francouzské katolické církve v 19.století a v závěru pak vztah katolické církve k nově vzniklému státu Izrael a pozici řeholních osob v něm.
Abstrakt v dalším jazyce: The main theme of my bachelor thesis is French Catholic interests in Holy land during the end of 19th century till 1948, represented by women´s monastic order of sisters Benedictines Notre Dame du Calvaire on the Mount of Olives in Jerusalem. By description of the establishment of the monastery and mission of the Congregation in Holy land I want to show important period in the history of Catholic Church which is related to Orient and French Catholic position of modern crusader in Holy Land. For better complex understanding I give an information about causes and status of French Catholich Church in 19th century and in closing part of my work about relationship between Vatican and new state of Israel, which is also important for status of religious persons there.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-vse.pdfPlný text práce274,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabova_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabova.pdfPrůběh obhajoby práce158,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3746

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.