Název: Vzestup islamismu v Turecku - Refah Partisi a její ideologie
Další názvy: Rise of Islamism in Turkey - Refah Partisi and its Ideology
Autoři: Matýsková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Sobotková, Veronika
Oponent: Křížek, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3751
Klíčová slova: Turecko;Refah Partisi;Necmettin Erbakan;politický islám;Adil Düzen;Millî Görüş
Klíčová slova v dalším jazyce: Turkey;Refah Partisi;Necmettin Erbakan;political Islam;Adil Düzen;Millî Görüş
Abstrakt: Práce by měla sledovat ideologii strany Refah, přičemž důraz bude kladen především na obsah základního spisu tureckých islamistů Adil Düzen, který bude porovnáván se skutečnými politickými reformami, které byly provedeny buď přímo za vlády premiéra Erbakana, anebo k nim mělo v průběhu několika dalších let působení v politice dojít. Bakalářská práce bude primárně založena na komparaci ideálního obrazu Turecké republiky dle Erbakanovy ideologie shrnuté v díle Adil Düzen a založené na islamistickém hnutí Millî Görüş a politické reality v letech 1996-1997 s tím, že se práce bude zaobírat: a) sociálním statusem žen v turecké společnosti b) projevy náboženského života v Turecku c) protizápadní rétorikou d) protižidovskou rétorikou Pro dosažení komplexnosti práce se však mimo tuto problematiku budu věnovat také vzniku a vývoji Refah Partisi, přičemž v této části zmíním zejména úspěchy strany v parlamentních a komunálních volbách a pohovořím také o Necmettinu Erbakanovi, který hrál jako předseda strany a premiér důležitou roli nejen v samotné straně Refah, ale měl vliv nebo se přímo podílel na utváření všech umírněných islamistických stran moderního Turecka.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on an Islamist era of Turkey and describes a political situation in the country under the premiership of Necmettin Erbakan. The main aim was to compare a pre-election program of Refah Partisi based on a political movement Millî Görüş and published in a treatise Adil Düzen with real reforms which the party pushed through in 1996-1997 after it had won 158 seats in the 550 seat Turkish parliament during the general elections in 1995. Refah Partisi was able to bring a very few political changes to life in fact, the causes are obvious. Erbakan as the party leader was forced to make a coalition with a pro-European party DYP which was ideologically completely different. The second reason was that Refah Partisi was under a permanent control of the Turkish army protecting secularism according to a heritage of Mustafa Kemal Atatürk. The thesis is divided into four main chapters dealing with topics which are common for almost every movement or a party based on political Islam, they are: 1) a social status of women, 2) a religious life in the country, 3) anti-western rhetoric and 4) anti-Jewish rhetoric. These main features of Islamism are subsequently put into a Turkish political environment trying to depict Refah Partisi´s attitudes toward these crucial issues. The last part of the work should answer a question whether the political Islam would be a better solution than an official secularism and what advantages or disadvantages it would bear.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_original.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matyskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matyskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matyskova.pdfPrůběh obhajoby práce149,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3751

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.