Title: Habib Bourguiba - otec vlasti nebo umělá ikona: vztah Tunisanů k odkazu Habiba Bourguiby
Other Titles: Habib Bourguiba - father of the fatherland or artificial icon: relation of Tunisians to Habib Bourguiba's Legacy
Authors: Mrázková, Veronika
Advisor: Kydlíček, Jakub
Referee: Záhořík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3753
Keywords: Habib Bourguiba;Tunisko;nezávislost;práva žen;občanský zákoník;modernizace;Facebook;bourguibismus;obsahová analýza;tuniský tisk
Keywords in different language: Habib Bourguiba;Tunisia;independence;women's rights;civil code;modernization;Facebook;bourguibisme;content analysis;tunisian press
Abstract: Cílem této bakalářské práce je představit osobu Habiba Bourguiby, prvního tuniského prezidenta, a prozkoumat, zda, a případně jak, je jeho osobnost přítomna v současné tuniské společnosti. Práce proto v první kapitole nejprve představí jeho život a dílo, tedy především boj za nezávislost země a jeho působení v čele státu. Druhá kapitola mapuje jeho vnímání v současném, porevoluční Tunisku, a to jak v literatuře a památečních místech, tak hlavně na internetu a sociálních sítích. Třetí kapitola je obsahovou analýzou tuniského frankofonního tisku, který byla provedena během terénního výzkumu v Tunisku na podzim 2011.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to present the personality of Habib Bourguiba, first Tunisian president, and investigate if his heritage is still present in Tunisian society and if yes, how is it manifested. The first chapter presents Bourguiba's life, his struggle for independce and later his presidency. The second chapter is descriping his contemporary image within Tunisian society by investigating new tendencies such as new books, commemorative sites and mainly the Internet and social neworks. The last third chapter consists of Tunisian newspaper anylisis that was realised during my field research in Tunisia in autumn 2011.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Habib Bourgiba.pdfPlný text práce802,82 kBAdobe PDFView/Open
Mrazkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce230,59 kBAdobe PDFView/Open
Mrazkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce283,43 kBAdobe PDFView/Open
Mrazkova.pdfPrůběh obhajoby práce153,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.