Název: Habib Bourguiba - otec vlasti nebo umělá ikona: vztah Tunisanů k odkazu Habiba Bourguiby
Další názvy: Habib Bourguiba - father of the fatherland or artificial icon: relation of Tunisians to Habib Bourguiba's Legacy
Autoři: Mrázková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kydlíček, Jakub
Oponent: Záhořík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3753
Klíčová slova: Habib Bourguiba;Tunisko;nezávislost;práva žen;občanský zákoník;modernizace;Facebook;bourguibismus;obsahová analýza;tuniský tisk
Klíčová slova v dalším jazyce: Habib Bourguiba;Tunisia;independence;women's rights;civil code;modernization;Facebook;bourguibisme;content analysis;tunisian press
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je představit osobu Habiba Bourguiby, prvního tuniského prezidenta, a prozkoumat, zda, a případně jak, je jeho osobnost přítomna v současné tuniské společnosti. Práce proto v první kapitole nejprve představí jeho život a dílo, tedy především boj za nezávislost země a jeho působení v čele státu. Druhá kapitola mapuje jeho vnímání v současném, porevoluční Tunisku, a to jak v literatuře a památečních místech, tak hlavně na internetu a sociálních sítích. Třetí kapitola je obsahovou analýzou tuniského frankofonního tisku, který byla provedena během terénního výzkumu v Tunisku na podzim 2011.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to present the personality of Habib Bourguiba, first Tunisian president, and investigate if his heritage is still present in Tunisian society and if yes, how is it manifested. The first chapter presents Bourguiba's life, his struggle for independce and later his presidency. The second chapter is descriping his contemporary image within Tunisian society by investigating new tendencies such as new books, commemorative sites and mainly the Internet and social neworks. The last third chapter consists of Tunisian newspaper anylisis that was realised during my field research in Tunisia in autumn 2011.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Habib Bourgiba.pdfPlný text práce802,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce230,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce283,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazkova.pdfPrůběh obhajoby práce153,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3753

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.