Title: Reflexe arménské genocidy v umění
Other Titles: The Reflection of the Armenian Genocide in Art
Authors: Rohlenová, Milada
Advisor: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37531
Keywords: arménie;arménská genocida;hamídijské masakry;výtvarné umění;arshile gorky
Keywords in different language: armenia;the armenian genocide;the hammidian massacres;fine arts;arshile gorky
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na reflexi uměleckých děl, které zpracovávají téma Hamídijských masakrů a arménské genocidy. V rámci výtvarného umění je kladen důraz zejména na malířství. Práce obsahuje například analýzu děl Léona Tundjiana a Arshila Gorkého. Práce dále obsahuje také rozhovory se současnými umělci.
Abstract in different language: This thesis is focused on the reflection of the Armenian genocide in the fine arts. The main focus is on the analyse of paintings, which reflect the Hammidian massacres or the Armenian genocide. The thesis also includes 3 interviews with current artists.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Milada Rohlenova.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
Rohlenova V.PDFPosudek vedoucího práce190,46 kBAdobe PDFView/Open
Rohlenova O.PDFPosudek oponenta práce227,19 kBAdobe PDFView/Open
Rohlenova.PDFPrůběh obhajoby práce79,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.