Title: Rodinné právo v iráckém Kurdistánu
Other Titles: Family law in iraqi Kurdistan
Authors: Sekalová, Simona
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37532
Keywords: kurdistán;irák;irácký kurdistán;gender;ženská otázka;rodinné právo;rodinné právo v kurdistánu
Keywords in different language: iraqi kurdistan;family law;family law in kurdistan;gender;women's issues;iraq;kurdistan
Abstract: Cílem této diplomové práce je poskytnout čtenáři stručný přehled o iráckém rodinném právu a jeho vývoji od roku 1959 včetně důležitých úprav ze strany Kurdské Regionální Vlády. Část práce bude dále věnována vybraným článkům zákona, jejich případné problematice včetně komparace s praxí v prostředí Iráckého Kurdistánu. Pokusím se zjistit, proč i nadále přetrvávají vybrané fenomény (např. dětské sňatky), jaké to s sebou přináší problémy a zda dochází k právním postihům. Dále mě bude zajímat jestli existují snahy tyto přetrvávající trendy eliminovat a jakým způsobem k tomu dochází. Nastíněna bude rovněž podoba kurdského aktivismu na poli ženské otázky a rodinného práva.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to provide the reader a brief overview of Iraqi family law and its development since 1959, including important modifications of the Kurdish regional government. Part of the work will be devoted to selected articles of the law, their possible issues, including comparison with the practice in Iraqi Kurdistan. I will try to find out why there are still selected phenomena (eg child marriage), what the connected problems are and whether there are legal sanctions. Furthermore, I will be interested to see if there are efforts to remove these persistent trends and how this happens. The form of Kurdish activism in the field of women's issues and family law will also be outlined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Sekalova.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Sekalova.PDFPrůběh obhajoby práce84,1 kBAdobe PDFView/Open
Sekalova V.PDFPosudek vedoucího práce190,55 kBAdobe PDFView/Open
Sekalova O.PDFPosudek oponenta práce270,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.