Název: Role PMC v Iráku a dopady jejich aktivit na americko-irácké vztahy
Další názvy: The Role of PMC in Iraq and Consequences of Their Activities for US-Iraqi Relations
Autoři: Greishein, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Vejrych, Jaromír
Oponent: Křížek, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3754
Klíčová slova: PMC;soukromé vojenské společnosti;Blackwater;Irák;Barack Obama;George W. Bush;Saddám Husajn;privatizace bezpečnosti;Colin Powell
Klíčová slova v dalším jazyce: PMC;private military company;Blackwater;Iraq;Barack Obama;George W. Bush;Saddam Husein;privatisation of security;Colin Powell
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je, na základě širších souvislostí americké angažovanosti v Iráku, důkladné zpracování problematiky působení PMC v zemi, konkrétně firmy Blackwater USA (dnes ACADEMI), a to s ohledem na poválečné uspořádání Iráku a bezpečnostní situaci v zemi. V práci se věnuji jak stručnému nástinu její agendy, tak vztahu k místním obyvatelům, stejně jako kontroverzním událostem, jež výrazně ovlivnily vztahy Iráčanů k USA a západnímu světu jako takovému.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis titled ? The Role of PMCs in Iraq and Consequences of Their Activities for US-Iraqi Relations? deals with the description of the development of Iraq in the period after the overthrow of Saddam Husein, during which US increased hiring of private military companies to improve and streighten theirs positions in Iraq. PMCs in Iraq became responsible for several incidents, which have affected mainly on local residents and theirs opinion about the entire Western Word.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP GREISHEIN, Lucie.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Greishein_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce495,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Greishein_oponent.pdfPosudek oponenta práce242,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Greishein_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce134,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3754

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.