Title: Íránská společnost v období vlády Mohammada Chátamího
Other Titles: Iranian society in the era of Muhammad Khatami
Authors: Nováková, Jitka
Advisor: Tomková, Alena
Referee: Křížek, Daniel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3755
Keywords: íránská společnost;reformní hnutí;Mohammad Chátamí
Keywords in different language: Iranian society;the reform movement;Muhammad Khatami
Abstract: V květnu roku 1997 se pátým prezidentem Íránské islámské republiky stal reformní kandidát Mohammad Chátamí. V období následujícím po těchto volbách se dalo do pohybu reformní hnutí, které představovalo celospolečenskou tendenci zastřešující emancipační, společenské, politické i ekonomické aktivity. Práce se zabývá íránskou společností ve světle reformního hnutí a zkoumá příčiny masivní podpory tohoto hnutí, jeho průběh a důvody jeho neúspěchu.
Abstract in different language: In May 1997 reformative candidate Muhammad Khatami was elected as the fifth president of Islamic Republic of Iran. After the elections the reform movement was set in motion.The reform movement was in that time the prevailing social tendency covering particular emancipatory, social, political and economic activities. The work deals with the Iranian society in light of this movement and examines the origins of support of the reform movement, its process as well as the reasons of its failure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iranska_spolecnost_v_obdobi_vlady_Mohammada_Chatamiho.pdfPlný text práce333,91 kBAdobe PDFView/Open
Novakova Jitka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce258,26 kBAdobe PDFView/Open
Novakova Jitka_oponent.pdfPosudek oponenta práce205,21 kBAdobe PDFView/Open
Novakova Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce147,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.