Název: Íránská společnost v období vlády Mohammada Chátamího
Další názvy: Iranian society in the era of Muhammad Khatami
Autoři: Nováková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Tomková, Alena
Oponent: Křížek, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3755
Klíčová slova: íránská společnost;reformní hnutí;Mohammad Chátamí
Klíčová slova v dalším jazyce: Iranian society;the reform movement;Muhammad Khatami
Abstrakt: V květnu roku 1997 se pátým prezidentem Íránské islámské republiky stal reformní kandidát Mohammad Chátamí. V období následujícím po těchto volbách se dalo do pohybu reformní hnutí, které představovalo celospolečenskou tendenci zastřešující emancipační, společenské, politické i ekonomické aktivity. Práce se zabývá íránskou společností ve světle reformního hnutí a zkoumá příčiny masivní podpory tohoto hnutí, jeho průběh a důvody jeho neúspěchu.
Abstrakt v dalším jazyce: In May 1997 reformative candidate Muhammad Khatami was elected as the fifth president of Islamic Republic of Iran. After the elections the reform movement was set in motion.The reform movement was in that time the prevailing social tendency covering particular emancipatory, social, political and economic activities. The work deals with the Iranian society in light of this movement and examines the origins of support of the reform movement, its process as well as the reasons of its failure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Iranska_spolecnost_v_obdobi_vlady_Mohammada_Chatamiho.pdfPlný text práce333,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova Jitka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce258,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova Jitka_oponent.pdfPosudek oponenta práce205,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce147,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.