Title: Realizace panarabských myšlenek na Blízkém východě ve 20.století; Sjednocená arabská republika
Other Titles: The realization of pan-Arab ideas at Middle East during 20th century; United Arab Republic
Authors: Nováková, Linda
Advisor: Ramadan, Issam
Referee: Písařová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3756
Keywords: Panarabismus;arabské národní cítění;Gamal Abd an-Nasser;Egypt;Sýrie;Sjednocená arabská republika
Keywords in different language: Panarabisme;arab nationalism;Gamal Abd an-Nasser;Egypt;Syria;The United Arab Republic
Abstract: Práce se zabývá myšlenkou panarabismu a dále sleduje její realizaci na Blízkém východě ve dvacátém století. Podrobněji se zaměřuje na dění v Egyptě a na přední osobnost panarabismu Gamala Abd an-Nassera. Popisuje jeho činy, a to jak uvnitř Egypta, tak i mimo něj. Druhá část práce popisuje vznik, existenci a rozpad Sjednocené arabské republiky a ostatních podobných vzniklých státních spojení.
Abstract in different language: This graduation thesis treats of the idea of panarabism and studies its realization in Middle East during 20th century. In details it focuses on the modern history of Egypt and the principal person of panarabism Gamal Abd an-Nasser. It describes his acts not only inside Egypt, but also outside in other Arab countries. The second part of thesis describes the creation, the existence and the dissolution of The United Arab Republic and of other similar unifications of Arab states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova_Linda.pdfPlný text práce879,41 kBAdobe PDFView/Open
Novakova Linda_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce404,24 kBAdobe PDFView/Open
Novakova Linda_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,18 kBAdobe PDFView/Open
Novakova Linda.pdfPrůběh obhajoby práce143,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.