Název: Realizace panarabských myšlenek na Blízkém východě ve 20.století; Sjednocená arabská republika
Další názvy: The realization of pan-Arab ideas at Middle East during 20th century; United Arab Republic
Autoři: Nováková, Linda
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Issam
Oponent: Písařová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3756
Klíčová slova: Panarabismus;arabské národní cítění;Gamal Abd an-Nasser;Egypt;Sýrie;Sjednocená arabská republika
Klíčová slova v dalším jazyce: Panarabisme;arab nationalism;Gamal Abd an-Nasser;Egypt;Syria;The United Arab Republic
Abstrakt: Práce se zabývá myšlenkou panarabismu a dále sleduje její realizaci na Blízkém východě ve dvacátém století. Podrobněji se zaměřuje na dění v Egyptě a na přední osobnost panarabismu Gamala Abd an-Nassera. Popisuje jeho činy, a to jak uvnitř Egypta, tak i mimo něj. Druhá část práce popisuje vznik, existenci a rozpad Sjednocené arabské republiky a ostatních podobných vzniklých státních spojení.
Abstrakt v dalším jazyce: This graduation thesis treats of the idea of panarabism and studies its realization in Middle East during 20th century. In details it focuses on the modern history of Egypt and the principal person of panarabism Gamal Abd an-Nasser. It describes his acts not only inside Egypt, but also outside in other Arab countries. The second part of thesis describes the creation, the existence and the dissolution of The United Arab Republic and of other similar unifications of Arab states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novakova_Linda.pdfPlný text práce879,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova Linda_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce404,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova Linda_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova Linda.pdfPrůběh obhajoby práce143,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3756

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.