Title: Velká mešita v Qairuwánu: architektura a historický kontext
Other Titles: Great mosque of Kairouan: architecture and historical context
Authors: Trabelssi, Renata
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3768
Keywords: mešita;islám;Qairuwán;architektura;historie
Keywords in different language: mosque;islam;Kairouan;architecture;history
Abstract: Bakalářská práce se zabývá architekturou a historickým kontextem Velké mešity a Qairuwánu. Cílem je popsat jednotlivé části mešity a jak se vyvíjela v průběhu staletí od jejího vzniku roku 670 o.l. až do dnešní doby. Práce se okrajově dotýká také historie Qairuwánu.
Abstract in different language: Bachelor work deals with Great mosque of Kairouan, its architecture and historical context. The aim of work is to describe individual parts of mosque, its development during centuries since its foundation in 670 o.l. till present time, including history of Kairouan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VELKA MESITA V QAJRUWANU.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Trabelssi_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce243,66 kBAdobe PDFView/Open
Trabelssi_oponent.pdfPosudek oponenta práce242,48 kBAdobe PDFView/Open
Trabelssi_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce133,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.