Název: Velká mešita v Qairuwánu: architektura a historický kontext
Další názvy: Great mosque of Kairouan: architecture and historical context
Autoři: Trabelssi, Renata
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Ramadan, Ivan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3768
Klíčová slova: mešita;islám;Qairuwán;architektura;historie
Klíčová slova v dalším jazyce: mosque;islam;Kairouan;architecture;history
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá architekturou a historickým kontextem Velké mešity a Qairuwánu. Cílem je popsat jednotlivé části mešity a jak se vyvíjela v průběhu staletí od jejího vzniku roku 670 o.l. až do dnešní doby. Práce se okrajově dotýká také historie Qairuwánu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work deals with Great mosque of Kairouan, its architecture and historical context. The aim of work is to describe individual parts of mosque, its development during centuries since its foundation in 670 o.l. till present time, including history of Kairouan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VELKA MESITA V QAJRUWANU.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trabelssi_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce243,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trabelssi_oponent.pdfPosudek oponenta práce242,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trabelssi_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce133,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3768

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.