Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorNovák, Jakub
dc.contributor.refereeMachová Kristýna, Ing.
dc.date.accepted2019-6-7
dc.date.accessioned2020-07-17T13:47:16Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:47:16Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier74686
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38053
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti vybraného podniku. K analýze konkurenceschopnosti byla zvolena společnost ANT studio s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou definovány základní pojmy spojené s tématem této práce. V druhé části bakalářské práce je představen vybraný podnik a za pomocí poznatků z teoretické části je provedena analýza konkurenceschopnosti. K této analýze byly použité nástroje k analýze vnitřního a vnějšího okolí, mezi které patří PEST analýza, Porterův model pěti sil a analýza vnitřních faktorů, v rámci které byla provedena finanční analýza podniku. Výstupy těchto analýz jsou zhodnoceny ve SWOT analýze, z jejíž výsledků jsou formulovány návrhy a opatření vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectokolí podnikucs
dc.subjectvnější okolícs
dc.subjectvnitřní okolícs
dc.subjectporterův model pěti silcs
dc.subjectpest analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectswot analýzacs
dc.titleAnalýza konkurenceschopnosti vybraného podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of competitiveness of the chosen companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the analysis of the competitiveness of the selected company. The company ANT studio s.r.o was chosen to analyze the competitiveness. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first part defines the basic concepts associated with the topic of this thesis. The second part of the bachelor thesis introduce the selected company and using knowledge from the theoretical part analyse the competitiveness of the company. There where used analytical tools of the internal and external environment, including PEST analysis, Porter's five forces model and analysis of internal factors, within which the financial analysis of the company was realized. The outputs of these analyzes are summarized in the SWOT analysis. Based on the results of the SWOT analysis the suggestions are proposed to increase the competitiveness of the company.en
dc.subject.translatedcompetitivenessen
dc.subject.translatedbusiness environmenten
dc.subject.translatedexternal environmenten
dc.subject.translatedinner environmenten
dc.subject.translatedporter's five forces modelen
dc.subject.translatedpest analysisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedswot analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Novak_Jakub_2019.pdfPlný text práce954,49 kBAdobe PDFView/Open
BP_Novak_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,94 kBAdobe PDFView/Open
BP_Novak_OP.pdfPosudek oponenta práce105,87 kBAdobe PDFView/Open
Novak - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce79,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.