Title: Projektové řízení výroby nářadí ve zvolené firmě
Other Titles: Project management of tool manufacturing in chosen company
Authors: Hataš, Jakub
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38060
Keywords: projekt;projektové řízení;plán;výroba nářadí
Keywords in different language: project;project management;plan;tool manufacturing
Abstract: V této bakalářské práci se zabývám teoretickými poznatky z oblasti projektového řízení. Zaměřuji se na jednotlivé fáze projektu, na úlohu projektového týmu nebo na časový harmonogram projektu. V praktické části popisuji společnost, ve které jsem práci vypracoval. Analyzuji úzká místa v projektovém řízení a navrhuji jejich optimalizaci. Vypracoval jsem návrh metodiky zaškolení nových projektových vedoucích.
Abstract in different language: In this bachelor thesis I am dealing with teorethical foundations of project management. I am focusing on separate project phases, purpose of project team or timeschedule of the whole project. In pracital part I am presenting company in which was this thesis done. I am analyzing bottlenecks in project management process and their optimization. I worked up a draft of methodology for training new project managers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hatas_K15B0079P.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
BP-Hatas-VP.pdfPosudek vedoucího práce157,64 kBAdobe PDFView/Open
BP-Hatas-OP.pdfPosudek oponenta práce115,64 kBAdobe PDFView/Open
BP - Hatas prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce30,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.