Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKojanová Alena, PhDr.
dc.contributor.authorSopková, Tereza
dc.contributor.refereeRamadan Ivan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-6
dc.date.accessioned2020-07-17T13:48:22Z-
dc.date.available2017-6-7
dc.date.available2020-07-17T13:48:22Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-4-27
dc.identifier74194
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38169
dc.description.abstractBakalářská práce podává stručný, ale ucelený pohled na život Nag?ba Mahfúze a jeho literární tvorbu se zaměřením na období, ve kterém napsal román Skandál v Káhiře. Jedná se o takzvanou sociální etapu jeho tvorby. Autorka v další části práce definuje termín středních vrstev v Káhiře, respektive čtenářům poskytuje několik existujících výkladů a upozorňuje na jejich nejednotnost a obsáhlost. Střední vrstvy, respektive nižší střední vrstvy, představují pro celou práci stěžejní téma. Poslední část, která je pro předmětnou bakalářskou práci zásadní, je věnována rozboru románu Nag?ba Mahfúze s názvem Skandál v Káhiře.cs
dc.format56 s. (70 355 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnagíb mahfúzcs
dc.subjectkáhiracs
dc.subjectstřední vrstvycs
dc.subjectskandál v káhiřecs
dc.subjectsociální etapacs
dc.titleEgyptské střední vrstvy v Káhiře v literárním díle Nagíba Mahfúze.cs
dc.title.alternativeEgyptian middle classes in Cairo in the literary works of Naguib Mahfouz.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis gives a brief but comprehensive view of the life of Naguib Mahfouz and his literary work with a focus on the period in which he wrote the novel Scandal in Cairo. It is the so-called social stage of his work. In the following part of the thesis, the author defines the term of the middle strata in Cairo and provides readers with its several existing interpretations and draws attention to their inconsistency and comprehensiveness. The middle and lower middle strata form a central theme for the work. The last part of this bachelor thesis which is a crucial part is devoted to the analysis of the Naguib Mahfouz novel called Scandal in Cairo.en
dc.subject.translatednaguib mahfouzen
dc.subject.translatedcairoen
dc.subject.translatedmiddle strataen
dc.subject.translatedscandal in cairoen
dc.subject.translatedsocial stageen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Sopkova Bakalarska prace 2018.pdfPlný text práce676,44 kBAdobe PDFView/Open
Sopkova.PDFPrůběh obhajoby práce94,6 kBAdobe PDFView/Open
Sopkova V.PDFPosudek vedoucího práce244 kBAdobe PDFView/Open
Sopkova O.PDFPosudek oponenta práce343,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.