Title: Motivace ke studiu oboru všeobecná sestra
Other Titles: Motivation to study general nursing
Authors: Kravcová, Kateřina
Advisor: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Pistulková Alena, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38605
Keywords: motivace;motivační faktory;ošetřovatelství;pomáhající profese;všeobecná sestra;vzdělávání;legislativa.
Keywords in different language: motivation;factors of motivation;nursing;healthcare profession;general nurse;education;legislative
Abstract: V současné době je nedostatek všeobecných sester ve většině zdravotnických oborů. Vznikají systémové plány, jak tento problém řešit a zajistit dostatečný počet nelékařských profesionálů ve zdravotnictví, které zahrnují například změny ve vzdělávání sester, zvyšování platu nebo nabídky benefitů od zaměstnavatele. Diplomová práce se v teoretické části zaobírá motivací k výběru profese všeobecně a u mladých lidí obzvláště. Je zde popsána teorie motivace, osobnostní předpoklady pro pomáhající profesi, problematika hodnot, životních cílů a učení. Otázky v praktické části jsou zaměřeny na studenty středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol a bakalářských studií. Nejprve nás zajímá motivace respondentů setrvat v oboru, jejich komplikace při studiu a orientace na ošetřovatelství a profesní odbornost. Druhá polovina empirické části je zaměřena na přístup respondentů ke specifickým oblastem profese a výzkum motivačních faktorů pro výběr budoucího pracovního místa v souvislosti s úrovní vzdělání respondentů.
Abstract in different language: The issue dealt with in the thesis is the lack of general nurses in most health care disciplines. System plans are created for solution this problem, for example changes in health care education, salary increases, or benefits from employer. The theoretic part of thesis is about motivation for choose nursing profession in general and in young generation. There is discribed theory of motivation, personality assumptions for health care professionals, theirs values, goals of life and education. Empiric part of thesis contains questions for students of diferent educational programs - High School of nursing, Nursing College and Bachelor level in Health care science. We are interested if the respondenst are motivated to stay in profession, their problems with studying, orientation to nursing and professional expertise in first segment of empiric part. The second segment is about attitude toward nursing and motivational factors for work in context of education level.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Kravcova Motivace ke studiu oboru vseobecna sestra - DP.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
KRAVCOVA VDP.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
KRAVCOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Kravcova Katerina, Bc..pdfPrůběh obhajoby práce410,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.