Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Kratochvíl, Lukáš
Advisor: Sova Martinovský Václav, Ing.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38816
Keywords: projektové řízení;plánování projektu;wbs;plán rizik;plán komunikací
Keywords in different language: project management;project planning;wbs;risk analysis and management;communication management
Abstract: Tématem této bakalářské práce bylo seskupení relevantních teoretických poznatků, které se váží k dané problematice plánování projektů, a porovnání jejich uplatnění při práci na skutečném projektu ve společnosti eSports.cz, který se týkal uvedení nového statistického systému pro potřeby mezinárodní hokejové soutěže Champions Hockey League. V teoretické části práci tak byly uvedeny základní dokumenty, plány, postupy a metody, a doplněn výklad o jejich využívání a sestavení. V praktické části pak byl pospán samotný projekt a to, jak s jednotlivými nástroji pracoval a využíval je. Součástí praktické části je konkrétní diagram WBS, Ganttův diagram projektu, detailní analýza rizik, popsány jsou ale i další oblasti plánování, při kterých nebyly vždy využity teoretické poznatky z první části této práce.
Abstract in different language: The main topic for this bachelor thesis was to summarize theoretical knowledge in the field of project planning in project management, and to take this theoretical knowledge and to see and compare its usefulness and benefits while working on a real project in an eSports.cz company, where the project was an implementation of a new statistical system for an international hockey competition called Champions Hockey League. In the theoretical part, I mentioned all the most important documents, plans, approaches and methods while mentioning how to use them or assemble them. In the second part of the thesis, the real project is being described. I mention utilization of the documents, plans, charts which were described earlier. WBS, Gantt diagram, risk analysis and its matrix and other tools are part of the second part of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_lukas_kratochvil.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvil - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce608,05 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvil - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce543,09 kBAdobe PDFView/Open
BP - Kratochvil prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce28,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.