Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFikarová, Martina
dc.contributor.refereeSkálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-10
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:17Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:40:17Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-12-10
dc.identifier78917
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38821
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na udržitelnost vybraného rodinného podniku v konkurenčním prostředí. Konkurenceschpnost je zhodnocena za pomocí analýz vnitřního a vnějšího prostředí. V práci je využit Porterův model pěti sil, PEST analýza a SWOT analýza. Z výsledků těchto analýz byla následně navržena opatření po posílení konkurenceschpnosti, který by měla být ekonomicky efektivní pro vybraný podnik.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78917-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectrodinný podnikcs
dc.subjectporterův model pěti silcs
dc.subjectpest analýzacs
dc.subjectswot analýzacs
dc.titleUdržitelnost rodinného podniku v konkurenčním prostředícs
dc.title.alternativeThe sustainability of a family business in a competitive environmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis is focused on sustainability of selected family business in competitive environment. The competitiveness is assessed throught internal and external environment analysis. This thesis used the Porter model of five forces, PEST analysis and SWOT analysis. Based on the results of these analysis were subsequently suggested measures to enhance competitiveness, where they are poposed to be economically efficient for the selected business.en
dc.subject.translatedcompetitivenessen
dc.subject.translatedfamily businessen
dc.subject.translatedporter model of five porcesen
dc.subject.translatedpest analysisen
dc.subject.translatedswot analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fikarova BP.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
VP_Fikarova.pdfPosudek vedoucího práce732,88 kBAdobe PDFView/Open
OP_ Fikarova.pdfPosudek oponenta práce168,48 kBAdobe PDFView/Open
Fikarova.pdfPrůběh obhajoby práce206,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.