Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČížek Petr, Ing. Ph.D., MA
dc.contributor.authorHosnedlová, Petra
dc.contributor.refereeKutlák Jiří, Ing.
dc.date.accepted2019-6-4
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:19Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:40:19Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier79025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38833
dc.description.abstractCílem práce je návrh strategie podniku Penzion a Restaurace U Vítovců. První část práce je zaměřena na teoretický výklad definice podnikatele a malého podniku. Dále jsou vymezeny důležité pojmy marketingu jako strategický management a návrh úspěšné strategie. Byly zde vymezeny postupy sloužící k analýze vnitřního a vnějšího prostředí podniku. V praktické části je nejprve představen podnik Penzion a restaurace U Vítovců, dále jsou na konkrétní podnik aplikovány analýzy okolí. Návrhy strategií vycházejí ze SWOT analýzy, která charakterizuje vnitřní a vnější prostředí podniku. Spolu s provozní podniku byla sestavena kritéria SAFe, která uvádějí vhodnost, přijatelnost a realizovatelnost jednotlivých strategií. V závěru práce je doporučení pro podnik, kterou strategii zavést do praxe a které se vyhnout. Zavedení doplňkových služeb vycházejících z okolních příležitostí, propagace podniku a zavedení nových pokrmů se řadí mezi strategie, které by podnik měl v blízké době realizovat. Naopak by se podnik měl vyhnout strategiím vlastní výroba dortů a zákusků a minimalizaci nákladů.cs
dc.format62 s. (86 233 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrategie společnostics
dc.subjectnávrh strategiecs
dc.subjecthodnocení strategiecs
dc.subjectřízení rizik společnosti.cs
dc.titleStrategická analýza okolí vybraného podnikucs
dc.title.alternativeStrategic Analysis of Environment in Selected Companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the report is the suggestion of a company strategy for Penzion a Restaurace U Vítovců. The first part of the report is focused on theoretical explanation of an entrepreneur and small enterprise definition. Next, important marketing expressions are defined such as strategic management and suggestion of successful strategy. The processes for internal and external analysis of the company have been set out. In the practical part, firstly the enterprise Penzion a Restaurace u Vítovců is introduced to which the analyses of environment evaluation are applied. The strategy suggestions are based on the SWOT analysis which describes internal and external environment of the enterprise. Together with operating director the SAFe criteria were established which present suitability, acceptability and realization of specific strategies. Finally, it is recommended which strategy is to be used in practice and which should be avoided. The implementation of additional services based on surrounding opportunities, Promotion of enterprise and Implementation of new menu belong to the strategies which should be implemented in near future. The strategies such as The own production of cakes and The reducing cost strategy should be avoided instead.en
dc.subject.translatedcompany strategyen
dc.subject.translatedstrategy suggestionen
dc.subject.translatedevaluation of a strategyen
dc.subject.translatedrisk management of a companyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hosnedlova.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_Hosnedlovaa_OP.pdfPosudek oponenta práce147,57 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hosnedlova_VP.pdfPosudek vedoucího práce122,91 kBAdobe PDFView/Open
Hosnedlova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce96,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.