Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKocáb, Milan
dc.contributor.refereeTaušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:20Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:40:20Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier79053
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38837
dc.description.abstractTéma této bakalářské práce je "Analýza prodejních aktivit podniku". Téma bylo zvoleno na základě skutečnosti, že pro úspěšné fungování podniku na trhu je nutné správně realizovat a nastavit prodejní a marketingové aktivity. Teoretická část obsahuje charakterizaci hlavních pojmů týkajících se prodeje a marketingu společnosti, jeho koncepcí a plánování. Dále je teoreticky objasněn marketingový mix a jeho nástroje. V závěru této části je vysvětlena problematika analýzy okolí podniku. V praktické části je obsažena aplikace teoretických poznatků na podnik DOBROVSKÝ s.r.o. Jsou zde představeny prodejní aktivity společnosti, praktické užití marketingového mixu, provedený výzkum a analýzy okolí podniku. Z dotazníkového šetření a analýz okolí byla sestavena SWOT analýza, ze které vyplývaly návrhy na zlepšení.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprodejcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectswotcs
dc.subjectanalýzacs
dc.titleAnalýza prodejních aktivit podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of the Sales Activities of the Companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of the bachelor thesis is "Analysis of the Sales Activities of the Company". The theme was chosen on the fact that for the successful operation of the company on the market is necessary to properly implement and set up sales and marketing activities. The theoretical part contains the characterization of the main terms related to the company's sales and marketing, its conception and planning. Furthermore, there are theoretically explained the marketing mix and its instruments. At the end of this part is explained the problems of analysis of the company environment. The practical part contains the application of theoretical knowledge on the company DOBROVSKÝ s.r.o. There are presented the sales activities of the company, the practical use of the marketing mix, the research, and analysis of the company environment. A SWOT analysis was compiled from the questionnaire survey and analysis of the company environment. Results of a SWOT analysis led to creating suggestions for improvement.en
dc.subject.translatedsalesen
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedresearchen
dc.subject.translatedswoten
dc.subject.translatedanalysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kocabu.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
BP Kocabu VP.pdfPosudek vedoucího práce168,28 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kocabu_OP.pdfPosudek oponenta práce234,72 kBAdobe PDFView/Open
Kocabu - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce69,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.